Siarcod

Dydd Mercher, Chwefror 7.

Yr agosaf fûm i erioed at gêm rygbi’r gynghrair oedd giât Edgeley Park yn Stockport, stadiwm  Clwb Pêl-droed Stockport County. Pyst rygbi welwn trwy’r giât gan fod tîm rygbi Sale Sharks yn defnyddio’r stadiwm ar y pryd. Mae’r Siarcod wedi cael stadiwm arall erbyn hyn; ond am y diwrnod hwnnw yn Stockport y meddyliaf wrth glywed amdanynt. Ac mi glywais lawer yr wythnos hon. Bu raid gohirio’r gêm yn erbyn Wariars Caerwrangon heno am fod 27 o chwaraewyr a gweithwyr Sale wedi cael prawf Covid positif.  Gwadu mae’r clwb fod y chwaraewyr wedi dal y feirws trwy dorri’r rheolau ac ymweld â thafarn neu glwb.

Gwadu unrhyw gyfrifoldeb y maen nhw tua’r Tŷ Gwyn hefyd. Adroddwyd heddiw bod 27 o bobl wedi cael prawf Covid positif yno hefyd, yn cynnwys rhai o aelodau amlycaf staff Mr Trump. Gwadu bod unrhyw reol wedi ei thorri a wna’r Arlywydd wrth reswm. Gwell ganddo feio China am y pandemig na chydnabod unrhyw bosibilrwydd y gallasai o neu un o’i weithwyr fod wedi gwasgaru’r feirws.

Mae’r Siarcod bellach yn cydymffurfio â’r rheidrwydd i hunan ynysu rhag gwaethygu sefyllfa ddrwg. Mae sawl aelod o staff y Tŷ Gwyn yn gwneud yr un peth; ond nid felly Mr Trump. Wedi dod nôl o’r ysbyty, mae o’n mynd a dod ymhlith pwy bynnag sy’n dal yn iach, heb boeni’n ormodol a fydd yn eu heintio nhw ai peidio. Ond gwaeth na’i ddihidrwydd o eraill yw ei ryfyg ffôl. Rwy’n credu bod Arglwydd Dduw Rhagluniaeth yn cyflawni ei fwriadau dirgel. Ond roeddwn yn anghysurus o glywed Mr Trump yn datgan ei gred ‘mai bendith oddi wrth Dduw oedd fy mod wedi dal y feirws … Mi ddaliais o;  mi glywais am y cyffur; mi ddywedais “Gadewch i mi ei gymryd”; fy syniad i oedd o.’ O fewn ychydig oriau i ddod o’r ysbyty, ac yn amlwg yn wan, mae’n mynnu ei fod wedi gwella’n llwyr a’i fod yn ‘teimlo’n wych, yn teimlo’n berffaith’, a hyn oll am ei fod yn ‘perfect human specimen’.

Y fath ryfyg; y fath gabledd. Ni ellir darostwng Duw Rhagluniaeth; ni ellir ei ddefnyddio i’n dibenion ni. Eled Mr Trump ati i chwarae ei gêm a honni fod iachâd i Covid, a bod i’r Arlywydd gorau gaed ran uniongyrchol yn y wyrth o’i ddarganfod (yn hwylus iawn ar drothwy’r Etholiad).  Ond peidied â llusgo’r Brenin Mawr i’w gynllwyn. Nid gwas bach i neb mo’r Arglwydd; ac yn sicr, nid i neb sy’n ei gyfrif ei hun yn berffaith.

Nid yw ‘gwyleidd-dra’ yng ngeirfa Mr Trump, ond y mae arnom angen hwnnw gerbron Duw Rhagluniaeth. Pwy ydym ni i honni deall ei ffyrdd? Pwy ydym ni i ymffrostio yn ein nerth a’n hiechyd a’n perffeithrwydd? Pwy ydym ni i hawlio mai ynom ni y mae’r ateb i broblemau dyrys? Ynghyd â’r olwg ar ragluniaeth ddirgel Duw y daw golwg ar ein bychander ein hunain.     

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Hydref, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s