Tymhorau

Gyda throi’r cloc yn ôl, nosweithiau hir sydd o’n blaen yr wythnosau nesaf. Mae rhai wrth eu bodd efo hynny ac eraill yn ddigon digalon wrth feddwl y bydd yn dywyll cyn amser te. Doedd tywydd oer a gwlyb ddoe yn gwneud dim i godi calon neb, yn arbennig a ninnau’n cychwyn pythefnos o Gloi a fydd yn golygu y byddwn yn gaeth i’n cartrefi am ran helaeth o’r amser oni fydd gennym reswm digonol dros orfod mynd allan.

Ond beth bynnag ein pryderon heddiw, does ond gobeithio na fyddant yn ein rhwystro rhag gwerthfawrogi’r hydref a’i brydferthwch. Gyda chwymp y dail ceir cefnlen a charped o felyn ac oren a choch a phorffor a brown; a’r cyfan yn dystiolaeth i ryfeddod creadigaeth ein Duw. Gwyn fyd y bobl sy’n gweld y cyfan gyda rhyfeddod a diolchgarwch ac yn tynnu sylw eraill at harddwch byd amrywiol a chyfnewidiol Duw. Mor hawdd yw cwyno am lanast y dail dan draed yn hytrach na rhyfeddu a chlodfori Duw am harddwch y tymor arbennig hwn.

Y mae i bob un o dymhorau Duw ei brydferthwch; a rhodd arbennig gan Dduw yw’r ddawn i werthfawrogi pob tymor yn ei dro. Daw’r gwerthfawrogi hwnnw’n rhwydd i rai, ond mae’n rhaid i eraill wrth anogaeth a chymorth i agor eu llygaid i weld prydferthwch byd Duw. Mae arnom ninnau o bosibl angen cymorth i werthfawrogi’r tymor rhyfedd sydd wedi dod arnom ers misoedd erbyn hyn: tymor Covid-19 a’r cyfyngiadau a’r Cloi; tymor llawn pryder i’r mwyafrif; ac i lawer, tymor o dristwch a cholled. Ond yng nghanol y cyfan, mae yna bethau annisgwyl y medrwn ddiolch amdanynt; ac yn eu mysg yr ymdeimlad o gymdogaeth dda a’r cyfle i ailystyried y pethau sydd o wir bwys.

Ac mae arnom angen cymorth i weld gwerth y tymor ysbrydol yr ydym wedi ymgynefino ag.  Wn i ddim ai hydref ynteu aeaf ysbrydol a brofwyd gennym ers blynyddoedd yng Nghymru. Mae’n sicr wedi teimlo fel gaeaf: gaeaf oer o’n cwmpas, heb fawr o lwyddiant i waith yr Efengyl; a gaeaf rhewllyd yn ein calonnau ninnau, heb fawr o sêl  yn aml dros achos Crist. Ac eto, Duw yn ei ras a’n galluogo i wneud yn fawr o’r tymor hwn gan fod iddo yntau ei liw a’i werth. Y mae’r Arglwydd yn para i gynnal ei bobl; mae’n dal i alw, yn dal i achub, ac yn dal i godi gweision i’r gwaith o gyhoeddi’r Efengyl. Nid yw’r mawl wedi peidio, ac nid yw’r dyhead a’r gobaith am wanwyn newydd wedi llwyr ddiflannu. Ac nid i’r un ohonom ni y mae’r diolch am hynny.

Fedrwn ni ddim newid tymor ysbrydol ein hoes, ddim mwy nag y medrwn newid y tymhorau naturiol. Ond mi fedrwn weddïo ar i Dduw’r tymhorau roi i ni eto ddeffroadau’r gwanwyn fel y gwelwn nid ambell un, ond tyrfaoedd yn dod at Grist i blygu o’i flaen mewn edifeirwch a ffydd.  Hyd nes y daw’r gwanwyn hwnnw, gwasanaethu Duw yn y tymor sydd ohoni yw ein rhan.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 25 Hydref, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s