Gwnaed yn Ffrainc

‘Fabriqué en France.’

Dyna fydd hanes y Grenadier, cerbyd trydan  arfaethedig  Ineos. Breuddwyd Jim Ratcliffe yw cynhyrchu car tebyg i’r Landrover Defender, un o gerbydau Prydeinig eiconig y trigain mlynedd diwethaf. Croesawyd y newyddion mai ym Mhen-y-bont ar Ogwr y bwriedid gwneud hynny.  Ond ddydd Mawrth, cadarnhawyd mai yn Ffrainc y caiff y cerbyd ei gynhyrchu gan gwmni’r  gŵr busnes a fu mor frwd ei gefnogaeth i Brexit. Mae James Dyson, un  arall o gefnogwyr Brexit, wedi rhoi heibio’i fwriad o gynhyrchu ceir trydan, am   resymau economaidd. Ond yr oedd yntau eisoes wedi penderfynu nad yng ngwledydd Prydain ond yn Singapore y byddai’r ceir yn cael eu gwneud.

Mae Ineos a Dyson yn gwmnïau hynod o lwyddiannus, a’u perchnogion ymhlith pobl gyfoethocaf gwledydd Prydain. Mae ganddynt bob hawl i leoli eu ffatrïoedd ble bynnag a ddewisant. Ond wedi bod mor huawdl o blaid Brexit a’r dyfodol llewyrchus honedig a fyddai i Brydain o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, mae’n ymddangos nad ydynt mor hyderus ag yr oeddent. Yn ôl Ratcliffe, mae’r ffatri a brynodd Ineos yn Ffrainc yn ‘gyfle unigryw’ i’r cwmni. Mwyaf piti, ddeunaw mis yn ôl, dyna a addawyd i bobl Pen-y-bont.

Mae’n ymddangos, wedi’r cwbl, nad yw Ratcliffe na Dyson mor hyderus yng ngallu’r Brydain ôl-Frexit i gynnig i’w cwmnïau’r rhyddid a’r cyfleoedd i wireddu’r freuddwyd o fasnachu ym mhob cwr o’r byd. Onid teg casglu nad oedd yr un o’r ddau’n credu’r hyn yr oeddent yn ei ddweud wrth delynegu ynghylch manteision Brexit? 

Daeth tymor y Nadolig, ac er y bydd ein dathliadau o reidrwydd yn wahanol eleni, yr un Gwaredwr a gyhoeddwn wrth ddwyn i gof eni baban Mair. Trwy’r hyn a ddarllenwn ac a ganwn neu y gwrandawn arno, cyhoeddwn drachefn ddyfodiad Ceidwad i’r byd. Dathlwn a llawenhawn wrth gofio’r plentyn bach a welwyd gan fugeiliaid a doethion.  Diolchwn am y Goleuni a ddaeth i’n byd, a chyhoeddwn y newydd mawr fod hwn wedi ei eni er mwyn marw trosom ar Galfaria.  Wedi’r cyfan, dechrau’r daith oedd y preseb.

Sut bynnag y dathlwn y Nadolig hwn, boed i ni trwy ras Duw gredu’r hyn y soniwn amdano a’r hyn a gyhoeddwn. Oherwydd trueni o’r mwyaf fyddai i neb ohonom ddweud y pethau cywir ond heb eu credu mewn gwirionedd. Fel y mae gweithredoedd y gwŷr busnes hyn ac eraill yn dangos nad ydynt wir yn credu eu geiriau eu hunain, gall gweithredoedd rhai pobl ddangos nad ydynt yn credu’r hyn y soniant ac y canant amdano. Pa werth sôn am Frenin heb blygu iddo? Pa werth cyhoeddi Gwaredwr heb ymddiried ynddo?  Pa werth cyhoeddi brawd a aned i ni heb ei garu?  Yn ei drugaredd, boed i Dduw ein galluogi i lawenhau yng Nghrist a byw iddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Rhagfyr, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s