Blodau prydferth

Wedi’r flwyddyn a gawsom y llynedd, roedd cyfarchiad sawl un yn wahanol Nos a Dydd Calan. Ac er dymuno ‘Blwyddyn Newydd Dda’ i gyfeillion a châr, haws fu gen innau ddweud ‘Blwyddyn  Newydd Ddedwydd’ neu ‘Flwyddyn Newydd Well’. 

Golygai’r Cloi Mewn fod dathliadau Nos Galan yn ddistawach nag arfer. Ac eto, yma yn Llanberis am hanner nos, roedd deuawd gyfarwydd clychau’r  Eglwys a’r tân gwyllt i’w chlywed. Daeth tân gwyllt yn rhan o ddathliadau Nos Galan ar draws y byd erbyn hyn. Rwyf finnau newydd weld fideo byr ‘treigl amser’ (os dyna’r cyfieithiad o ‘time lapse’) o ‘dân gwyllt blodau’: cyfres o luniau a dynnwyd dros gyfnod agor blodau arbennig o hardd.  Yn y fideo, mae’r lluniau wedi eu rhoi wrth ei gilydd i roi’r argraff fod y blodeuo’n digwydd mewn eiliad neu ddwy yn hytrach nag oriau neu ddyddiau. Ac wrth i’r blodau’n ffrwydro’n agored fel tân gwyllt yn y fideo mae prydferthwch a rhyfeddod gwyrth y blodeuo i’w weld yn glir.

Ar unrhyw un eiliad unigol, fyddai’r wyrth honno ddim yn amlwg; ond o weld y darlun cyfan, ni ellir peidio â rhyfeddu at wneuthuriad cywrain a lliwiau syfrdanol un rhan fechan o drefn natur Duw. Yng nghanol dyddiau ac wythnosau mynd a dod beunyddiol ein bywydau nid yw trefn ddaionus Duw’n amlwg o hyd. Ond trwy ffydd, mae modd i ninnau, fel Paul, gredu ‘fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw’ (Rhufeiniaid 8:28). Nid yn wamal nac yn ddifeddwl y dywedwn fod yna ddarlun llawnach nag a welwn ni ar hyn o bryd.

Daw pob blwyddyn â’i hamrywiaeth o brofiadau. Daeth y llynedd, oherwydd Covid-19, â’i chyfran annisgwyl o  bryder, diflastod, unigedd a thristwch. Ond daeth hefyd â’i llawenydd a’i chysur a’i bendithion. Y mae pob sail dros gredu mai’r un fydd y stori eleni eto, er na ŵyr neb ohonom natur yr amrywiol brofiadau hynny. Mae’r hen flwyddyn wedi dangos i ni mor fregus ydym ni a’n hamgylchiadau. Ond gweddïwn y daw’r flwyddyn newydd â dedwyddwch i ni oll, ac y bydd yn flwyddyn well i bawb y bu’r llynedd yn fwy o boen a diflastod na dim arall iddynt.

‘Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac fe’th gynnal di’, medd y Salmydd (Salm 55:22). Ymddiriedwn yn Nuw ar hyd y flwyddyn oherwydd ei addewid i’n cynnal trwy bopeth a ddigwydd, boed dda neu ddrwg. Ac meddai Llyfr y Pregethwr,  ‘Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd, ac fe’i cei’n ôl ymhen dyddiau lawer’ (11:1). Un o’r pethau y mae’r geiriau hynny’n ei ddweud wrthym yw bod angen i ni fentro cynnig i eraill yr hyn sy’n werthfawr ac yn gynhaliaeth i ni. Eleni, fentrwn ni gyflwyno i eraill newyddion da’r Efengyl yn y gobaith y gwelir ‘ymhen dyddiau lawer’ gredinwyr yn gnwd hardd o flodau yng ngardd Duw?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Ionawr, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s