Gwahoddiad i’n hoedfa Zoom

Mae gan eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen Las oedfa trwy gyfrwng Zoom am 5.00 o’r gloch bob nos Sul. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni. Cysylltwch â’r Gweinidog, John Pritchard, i gael y ddolen neu’r cod ar gyfer y cyfarfod Zoom.

Anfonwch neges at john.cilfynydd@btinternet.com