Cerdyn Trỳmp

Yn ei dŷb ei hun, mae’r enw’n gwbl briodol. Mewn gêm o gardiau fel chwist mae’r cerdyn trỳmp yn rhagori ar y gweddill. Un o feiau mawr yr Arlywydd Trump yw ei argyhoeddiad ei fod yntau’n rhagori ac nad oes modd iddo golli na dadl na chytundeb masnachol na dim arall … nac etholiad.

Roedd y gred na all fod yn anghywir yn waelodol i bopeth a ddywedodd ac a wnaeth dros bedair blynedd ei arlywyddiaeth. Fo oedd yn iawn; fo sydd yn iawn; a fo fydd yn iawn yn ei dŷb ei hun, a hyd yma beth bynnag yn nhŷb miliynau o’i gefnogwyr.

Gwelwyd y peth ar gychwyn ei daith i Texas ddydd Mawrth diwethaf wrth iddo gyfiawnhau’r araith a draddododd yn gynharach. Mynnai ei fod wedi gweld pobl yn dadansoddi ei araith yn y papurau ac ar y teledu “to the T”,  i’r manylyn lleiaf. Roedd pawb, meddai, yn gytûn fod ‘y cwbl a ddywedais yn briodol, yn cynnwys y paragraff olaf a’r frawddeg olaf’.

Tybiais ar unwaith ei fod yn cyfeirio at yr araith a draddododd nos Iau, Ionawr 7, drannoeth yr ymosodiad ar y Capitol (sef yr araith y cyfeiriais ati yn Gronyn y Sul diwethaf). Yn honno, os cofiwch, mi wnaeth gondemnio’r trais gan ddweud nad oedd y rhai a wnaeth gyrch ar y Capitol yn ei gynrychioli ef na’u gwlad. Roedd yn anodd gen i gredu ei fod yn mynnu bod pawb wedi llyncu’r hyn a ddywedodd ac yn derbyn fod y cyfan yn briodol a chywir. 

Ond yna, mi wawriodd arnaf mai at yr araith a draddododd  CYN y cyrch yr oedd yn cyfeirio: yr araith y bu pobl ar draws y byd yn sôn amdani; yr araith y bu beirniadu mawr arni; yr araith a fyddai’n sail dros uchelgyhuddo’r Arlywydd ddydd Mercher. 

Am eiliad, anwybyddwch gynnwys yr araith; a dim ond holi, sut yn y byd y gallai neb honni fod pawb o’r farn fod yr araith honno’n ddi-fai?  Ond dyna grynhoi’r dyn. Pa ots bod miliynau o bobl o’r farn bod yr araith wedi ysgogi terfysg? Pa ots ei fod ar fin cael ei uchelgyhuddo oherwydd yr araith? Roedd o’n mynnu bod pawb yn gwbl fodlon â’r hyn a ddywedodd.  Pa ots am dystiolaeth i’r gwrthwyneb?

Os yw Trump wedi dysgu unrhyw beth i ni, ein dysgu i ystyried y medrwn fod ar fai yw hwnnw; ein dysgu i dderbyn y dystiolaeth sydd yn ein herbyn. Yng ngoleuni’r Beibl, mae pob un ohonom yn euog gerbron Duw; a chwbl ofer yw ceisio gwadu hynny. Yn rhyfeddol iawn, mae Trump yn mynnu bod pawb “to the T” yn cymeradwyo pob gair a ddywedodd, er gwaetha’r dystiolaeth i’r gwrthwyneb. Amser a ddengys beth fydd oblygiadau hynny iddo yn y pen draw. Gwyliwn rhag y fath ryfyg ffôl. Mae’r Beibl a Duw ei hun a’n cydwybod ein hunain hyd yn oed yn dwyn eu tystiolaeth i’n hangen am faddeuant ac am Waredwr. Dim ond y sawl a’i hystyrio’i hun yn gerdyn trỳmp, sy’n rhagori ar bawb, a fyddai’n gwadu’r dystiolaeth honno.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Ionawr, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s