Yfed ar y slei

Un peth a ddaeth yn sgil Covid-19 yw corff o ddeddfau. Mae’r mwyafrif yn ymdrechu i’w cadw ac yn cael eu cythruddo wrth weld pobl yn teithio o bellter i ddringo’r Wyddfa neu i fynd am dro ar lan y môr. Mae clywed am griwiau’n cynnal partïon yn medru ein gwylltio a’n digalonni. Mae’r bobl hyn yn aml yn cyfiawnhau’r hyn a wnânt; ond i’r gweddill ohonom, pobl anghyfrifol a hunanol ydynt.

Wedi dweud hynny, rhaid cydnabod nad yw’n hawdd cadw pob rheol, yn arbennig wrth i reolau newid. Clywais fwy nag un yn cyfaddef iddynt fethu â chadw at lythyren y ddeddf bob amser, er pob bwriad da. A chan mor hawdd yw plygu’r mymryn lleiaf ar ambell reol, mae geiriau’r Arglwydd Iesu (mewn cyswllt arall) mor berthnasol: ‘Pwy bynnag ohonoch sy’n ddibechod, gadewch i hwnnw fod yn gyntaf i daflu carreg ati’ (Ioan 8:7); a ‘Peidiwch â barnu, rhag ichwi gael eich barnu (Mathew 7:1).

Ar ddiwedd wythnos a welodd urddo Arlywydd newydd yr Unol Daleithiau, llifogydd yng Nghymru, a’r pryder     parhaus ynghylch Covid, trist oedd gweld mai un o’r prif straeon oedd honno am Aelodau o’r Senedd yn yfed alcohol yn adeiladau’r Llywodraeth ym Mae Caerdydd ddechrau Rhagfyr wedi i’r gwaharddiad ar weini alcohol ddod i rym. Mae tri Aelod wedi ymddiheuro, a dau o’r tri wedi rhoi’r gorau i’w swyddi mainc flaen ddoe; ac amser yn unig a ddengys beth a ddigwydd eto. Fis Mai’r llynedd, galwodd un o’r tri ar Ysgrifennydd Iechyd y Llywodraeth, Vaughan Gething, i ymddiswyddo am iddo fwyta sglodion wrth fynd allan am dro efo’i deulu. Mae’n siŵr fod yr Aelod hwnnw erbyn hyn yn difaru dweud, ‘Yr  argraff a gaiff y cyhoedd yw bod yna un rheol i’r Ysgrifennydd Iechyd a rheol arall iddyn nhw.’

Mae ymchwiliad i’r digwyddiad ar y gweill. Ond y canfyddiad yw bod yr Aelodau hyn wedi manteisio’n ddigywilydd ar eu safle breintiedig er mwyn torri rheol a osodwyd ar bawb arall. Ni ellir cyfiawnhau’r hyn a wnaethant.  Ond mae gen i ronyn o gydymdeimlad â hwy wedi i Lefarydd ar ran Boris Johnson ddweud bod y ‘Prif Weinidog yn disgwyl i bawb – beth bynnag eu statws a beth bynnag eu safle – fynd  yr ail a’r drydedd filltir wrth gadw’r rheolau ynghylch Covid’. Haws fyddai gwrando arno pe byddai wedi canu’r un gân pan aeth ei gyfaill Dominic Cummings am dro gan osod y cynsail i bawb a fyn dorri unrhyw reol. 

Nid anwybyddu na chyfiawnhau beiau y mae’r Iesu trwy’r geiriau uchod; ond dweud wrthym am beidio â rhuthro i feirniadu eraill, a ninnau o bosibl yn euog o’r un pethau neu waeth. Gwyliwn rhag taflu’r garreg gyntaf; ond cofiwn hefyd nad esgusodi’r wraig a ddaliwyd mewn godineb a wnaeth Iesu ond dweud wrthi, ‘Dos, ac o hyn allan paid â phechu mwyach’ (Ioan 8:11). 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 24 Ionawr, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s