Cennad cywir

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Cenn@d y dydd o’r blaen. Gwyddwn ers diwedd y flwyddyn y byddai’r wythnosolyn hwn yn cymryd lle papurau’r Presbyteriaid a’r Bedyddwyr, Y Goleuad a Seren Cymru ddechrau Mawrth. Cyhoeddiad digidol ydyw ac ar y we y bydd y mwyafrif yn ei dderbyn er bod modd ei gael ar bapur hefyd. Wyddwn i ddim y byddai dau ‘bapur’ arall wedi gweld golau ddydd yng Nghymru ddyddiau’n unig cyn i Cenn@d i ddod i fodolaeth ac y byddai un ohonynt, o’i gyfieithu, o’r un enw.  Herald.Wales yw hwnnw, un o ddau wasanaeth newyddion ar-lein  a ddaeth i fodolaeth ers ychydig dros wythnos.  The National  yw’r llall.

Tair menter newydd, ond bod Cenn@d yn olynu dau bapur a gyhoeddwyd gyntaf yn 1869 a 1851.  Gwyddom beth i’w ddisgwyl oddi wrtho: deunydd sy’n hyrwyddo’r Ffydd Gristnogol ac yn calonogi ei ddarllenwyr. Nid yw’r ddau gyhoeddiad arall yn gwbl newydd gan mai cwmnïau sydd berchen ar bapurau rhanbarthol mewn gwahanol rannau  o Gymru sy’n eu cyhoeddi, ac mae’r wythnos gyntaf yn dangos fod y naill a’r llall yn cynnwys erthyglau o’u papurau rhanbarthol. Mae’r ddau’n camu i’r maes y bu Nation.Cymru yn arloesi ynddo ers 2017, sef darparu newyddion cenedlaethol yng Nghymru yn Saesneg, a hwnnw’n ‘wasanaeth newyddion gan bobl Cymru i bobl Cymru’. Bu’n gwneud hynny’n llwyddiannus, ac amser a ddengys  a fydd y ddau wasanaeth newydd yn llwyddo i fod yn ‘Guriad Calon y Genedl’ yn achos y naill ac ‘Ar gyfer Cymru Gyfan’ yn achos y llall, sef y geiriau a welir dan eu teitlau. Tasg y golygyddion fydd cyflawni’r amcanion hyn a chaiff eu darllenwyr weld maes o law a fyddant yn llwyddo.

Meddai’r Apsotol Paul amdano’i hun ac eraill: ‘Nid pedlera gair Duw yr ydym ni fel y gwna cynifer, ond llefaru fel dynion didwyll, fel cenhadon Duw, a hynny yng ngŵydd Duw, yng Nghrist … Felly cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Deisyf yr ydym dros Grist, cymoder chwi â Duw’ (2 Corinthiaid 2:17 a 5:20). Nid Paul mohonom ni, ac eto mae pob Cristion mewn rhyw ystyr yn gennad dros Grist, yn negesydd ar ei ran ac yn gynrychiolydd iddo.  Gall y gair ‘cennad’ hefyd olygu’r neges ei hun, ac ar un wedd mae’r Cristion, trwy dystiolaeth ei fywyd, yn neges Duw i’r byd am gariad a thrugaredd a gallu Duw i’n gwneud yn greaduriaid newydd trwy ffydd yn Iesu Grist. 

Mor bwysig yw cofio bod pobl yn ein darllen nid yn unig trwy gymryd sylw o’r hyn a ddywedwn wrth gyhoeddi’r newydd da am Iesu Grist ond hefyd trwy ein hymddygiad o ddydd i ddydd.  Boed i Dduw pob gras ein galluogi i fod yn genhadon sy’n tystio’n ffyddlon i gariad Duw yng Nghrist.  Boed iddo hefyd ein gwneud yn genhadon cywir wrth i’n bywydau o gariad a thosturi ddweud cyfrolau am waith achubol Duw o’n mewn.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Mawrth, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s