A roed erioed

A ninnau’n byw dan gysgod Covid-19 ers dros flwyddyn, oedden ni wir angen cael ein hatgoffa o’r ffaith y gall un peth annisgwyl effeithio ar filiynau o bobl?  Ond dyna ddigwyddodd wedi i’r Ever Given  droi wysg ei hochr yng nghanol Camlas Suez.  Aeth y llong gynwysyddion anferth yn sownd, gan rwystro pob llong arall rhag tramwyo’r Gamlas.

Gwelwyd lluniau o lynges fechan o dynfadau ac un jac-codi-baw bach unig yn ymdrechu’n ofer i symud y llong.  Yn anochel braidd, daeth y rhain yn destun sbort i rai ar y We ac yn y Wasg am eu hymdrechion tila.  I lawer, mae’r hyn a gofiwn ar Sul y Blodau hefyd yn destun sbort. Sut all dyn a deithiai ar gefn asyn ac a fyddai o fewn dyddiau’n marw ar groes fod yn berthnasol i’w bywydau hwy?  

Erbyn bore ddoe, roedd perchnogion y llong yn obeithiol o fedru ei rhyddhau cyn diwedd y dydd.  O bosibl y bydd hynny wedi digwydd cyn i chi ddarllen y geiriau hyn.  Ond rhywbeth arall a’m trawodd y dyddiau diwethaf oedd bod yna gant a mil o bobl yn doethinebu ynglŷn â’r ffordd o ryddhau’r llong: pawb â’i syniad a phawb yn arbenigwr.

Mae’n debyg y daw’r gwir arbenigwyr i ben â’r gwaith o symud y llong, a hynny gobeithio mor fuan â phosibl. O gofio bod, ar gyfartaledd, 51 llong yn tramwyo’r Gamlas bob dydd, mae pob awr yn cymhlethu pethau i’r cwmnïau llongau a phawb sy’n dibynnu arnynt ar draws y byd. Anodd ydi dychmygu’r anghyfleustra a’r gost a achoswyd gan y digwyddiad hwn. 

Wedi ein dal yn sownd ydym ninnau, yn gaeth i bechod a’r condemniad sydd arnom am nad ydym wedi caru Duw a chadw ei orchmynion yn llawn. A heb obaith ydym er gwaetha’r cyfan a ddywed myrdd o arbenigwyr wrthym am y rhyddhad honedig o’r caethiwed hwnnw trwy feithrin gwybodaeth neu ddaioni neu grefydd neu ddylanwadau da.  Mae gan y tynfad gwannaf a’r jac-codi-baw lleiaf fwy o obaith i  symud y llong nag sydd gan y pethau hyn i’n hachub ni.

Y Duw tragwyddol yw’r arbenigwr, a chanddo ef y mae’r gallu i’n rhyddhau o’r baw a’r mwd sy’n ein dal yn gaeth.  A rhyfeddod pethau yw mai trwy’r dyn a wnaed yn wawd a thestun sbort i’r byd y gwnaeth Duw hynny.  Trwy’r un a dlodwyd ac a ddirmygwyd – trwy ddyn yr asyn a’r groes – y rhyddhaodd Duw ei bobl o gaethiwed pechod a’u gosod ar lwybr rhyddid a bywyd.  Yng nghynllun tragwyddol a pherffaith Duw, Crist yw’r Mab a roddwyd i’n rhyddhau ni trwy iddo ef ei hun fynd yn sownd yn ein lle.  Dyna’n union  a wnaeth wrth gymryd ein beiau arno’i hun a dioddef ein cosb.  Yr un a roed yn Waredwr cyn creu’r byd a chyn bod angen am waredigaeth yw Iesu Grist.   Ac ar Sul y Blodau, diolchwn fod yr un a roed erioed – yr Ever Given – wedi dod i’n tynnu o gaethiwed i’r rhyddid a’r bywyd sydd i ni trwyddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Sul y Blodau, 28 Mawrth, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s