Yr un gobaith

Anodd os nad amhosibl fyddai i neb yng ngwledydd Prydain fod heb wybod am angladd a gynhaliwyd yn Windsor brynhawn ddoe. Ers ei farwolaeth wythnos i ddydd Gwener bu’r wasg a’r cyfryngau’n llawn o deyrngedau i Ddug Caeredin, ac wedi wythnos gyfan o sylw i drefniadau’r angladd bydd lluniau ac adroddiadau ohono’n sicr yn llenwi’r papurau newydd heddiw ac  yfory.

Ynghyd â’r holl deyrngedau a dalwyd dros y dyddiau diwethaf gan deulu a chydnabod, a dieithriaid na fu iddynt erioed dorri mwy na dau neu dri gair â’r ymadawedig, cafwyd mwy na digon o sylw i helyntion a chydberthynas rhai o aelodau’r teulu brenhinol â’i gilydd. Ond wedi’r angladd, rwy’n dyfalu mai un o’r delweddau a welir ar dudalennau blaen y papurau dros y dyddiau nesaf fydd llun y Frenhines yn eistedd ar ei phen ei hun yn yr angladd er mwyn  sicrhau ei bod hi a phawb arall yn cadw’r pellter angenrheidiol yn unol â’r cyfyngiadau oherwydd Covid-19.

Ac nid oes wadu y bydd yn ddelwedd gref: gwraig sydd ar drothwy ei phen blwydd yn 95 oed yn eistedd ar ei phen ei hun yn angladd ei gŵr wedi 73 mlynedd o briodas. Gallwn ddisgwyl i’r ddelwedd honno gael ei defnyddio’n helaeth dros y misoedd nesaf. Ond beth bynnag a wneir o’r ddelwedd, yr un peth diymwad y mae’n ei ddangos yw bod marwolaeth yn realiti creulon nad oes modd i neb ei osgoi. 

Breintiwyd y Frenhines a’i gŵr â sawl peth a’u gwnaeth yn gwbl wahanol i’r rhelyw ohonom o ran cyfoeth a statws. Breintiwyd hwy hefyd â hir oes ac iechyd da ymhell i’w nawdegau. Nid yw’r fraint honno wedi ei chyfyngu i gyfoethogion wrth gwrs, a diolchwn gyda phawb a freintiwyd mewn ffordd debyg. Ond beth bynnag y breintiau, meidrol ydym, ac ni all yr un ohonom osgoi brath marwolaeth a’i grafangau.

Ond y mae i fonedd a gwreng obaith trwy Grist, a goncrodd angau trwy ei farwolaeth ar Galfaria a’i atgyfodiad. Yn ôl pob tystiolaeth, mae’r Frenhines yn brofiadol o’r gobaith hwnnw trwy ei ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu. Yn ei galar ac yn wyneb angau, ni all brenhines hyd yn oed ond ymddiried yn addewid Duw am y nefoedd a’r bywyd tragwyddol sydd yn ein haros trwy Iesu Grist.

Y mae’n ddrwg gen i am golled y Frenhines. Rwy’n cydymdeimlo â hi, fel yr wyf yn cydymdeimlo, gobeithio, ag eraill a gollodd anwyliaid.  Fedraf fi ddim rhannu ei phoen a’i galar gan na welais i mo’i gŵr erioed. Ond os gwir a ddeallaf am ffydd y Frenhines yn Iesu Grist, y mae hi a minnau a phawb sy’n credu yn y Gwaredwr yn un â’n gilydd trwyddo Ef.  Ei chysur mawr hi heddiw yw nad ydyw ar ei phen ei hun o gwbl gan ei bod yn rhannu gobaith yr Efengyl â llu o bobl o bob gwlad ac oes. Mae marwolaeth yn elyn i bawb, ond y mae’r fuddugoliaeth sicr drosto hefyd i bawb sy’n credu yn Iesu Grist.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Ebrill, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s