Llyn

Echnos, wrth gloi’r car y tu allan i’r tŷ mi glywais hogyn ifanc yn dweud wrth ei ffrind fod ei gi wedi ‘neidio i’r môr’.  Doeddwn i ddim yn gwrando’n fusneslyd ar y ddau.  Fedrwn i ddim peidio â chlywed a hwythau o fewn tair llath i mi’r ochr arall i’r ffens. 

Brynhawn ddoe, mi glywais hogyn iau o lawer yn dweud ei fod wedi gwlychu ei ddillad wrth chwarae ‘yn y pwll chwiaid’

Byddai’n dda i’r naill a’r llall wrth wers ddaearyddiaeth go lew.  Sôn am Lyn Padarn oeddent ill dau. Nid yw hwnnw mor eang nac mor ddwfn â’r môr wrth reswm,  ond y mae’n sicr yn fwy o lawer na’r un pwll chwiaid. Yr un peth a welsai’r ddau.  At yr un dŵr y cyfeiriai’r ddau.  Ond roeddent yn dweud rhywbeth gwahanol iawn i’w gilydd amdano. 

Mor rhwydd y daw pobl at yr Efengyl, a gweld pethau gwahanol i’w gilydd.  I rai, mae’r Efengyl fel pwll chwiaid bas, nad oes unrhyw beth arbennig y gellir ei ddweud amdani.  Mae’r sôn am ddyn da yn gwneud a dysgu pethau da’n werthfawr, ond nid Iesu ydi’r unig un a fedr ein dysgu i fod yn garedig a gonest a maddeugar ac ati.  I rai, nid oes ynddi fwy na moesoldeb a ffordd o fyw y mae pobl o grefyddau eraill a phobl nad ydynt yn arddel yr un grefydd yn ymgyrraedd atynt.

I eraill, mae’r Efengyl fel y môr. Mae hi mor eang ac yn cynnwys cymaint o egwyddorion  fel nad oes modd dweud beth yn union yw hi. Cyfiawnder, heddwch, cymod, cariad, gwarchod y Cread, hawliau dynol, goddefgarwch, maddeuant, bwydo’r newynog, lloches i’r digartref a’r alltud, brwydro yn erbyn hiliaeth, gwarchod hawliau: mae’r cyfan mor bwysig, a phwy a feiddia awgrymu beth sy’n haeddu’r sylw mwyaf ar unrhyw adeg?

Ond o feddwl am y ‘pwll chwiaid’ a’r ‘môr’, gallwn ninnau ddweud mai ‘llyn’ ydi’r Efengyl. Nid neges dila a diddim yw hi, ond nid yw chwaith mor eang fel na ellir dweud yn union beth ydyw. Y mae modd ei diffinio, ac mae modd ei chrynhoi.  ’Daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid’  (1 Timotheus 1:15).  ‘Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei Unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol’ (Ioan 3:16).  Yn syml, dyna’r Efengyl: dyma neges gwbl syfrdanol am Dduw yn mynd i’r eithaf er mwyn ennill pobl i Deyrnas Dduw.

Gellir dadlau fod llawer o’r delfrydau a’r egwyddorion a grybwyllwyd uchod yn tarddu o’r Efengyl ac yn bethau y mae pobl sy’n ei chredu yn amcanu i’w gwneud.  Ond nid y pethau hynny yw’r Efengyl.  Y newyddion da am Iesu Grist a’r hyn a wnaeth drosom yw’r Efengyl.  Ac yn hynny o beth, mi allwn ddweud fod yr Efengyl yn fwy cyfyng nag y byddai llawer yn tybio yw hi. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 25 Ebrill, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s