Wyneb yn wyneb

Nid y peth hawsaf yn y byd yw nabod neb dan fwgwd. Maddeuwch i mi os euthum heibio i chi’n ddiweddar heb ddeud dim. Un gwael ydw i ar y gorau am gofio wynebau: mae’n anos fyth â phawb yn gwisgo mwgwd. Ond nid fi yw’r unig un sy’n cael trafferth: rwyf wedi cyfarch mwy nag un wrth fynd am dro a hwythau heb fy nabod. 

Chefais i mo’r drafferth honno wrth aros fy nhro yn y ddeintyddfa fore Gwener pan ddaeth ffrind o weinidog o’r stafell driniaeth. Mi wnaethon ni nabod ein gilydd er gwaetha’r mwgwd. Gan fod deintyddion, fel pawb sy’n trin cleifion, yn gorfod glanhau’n drylwyr rhwng apwyntiadau’r dyddiau hyn mi gawsom bum munud o sgwrs. A chan nad oeddwn wedi ei weld ers o leiaf bymtheg mis oherwydd Covid-19 yr oeddwn yn falch o’r pum munud hwnnw.

Manteisio ar gyfleodd prin i gael sgwrs â hwn a’r llall fu’r hanes ers mis Mawrth y llynedd. Prin fu’r cyfle i weld teulu, heb sôn am ffrindiau, a does ryfedd fod pobl yn edrych ymlaen at weld ei gilydd a chael cymdeithasu fel o’r blaen. Mae’n debyg y byddwn ni oll, am ryw hyd beth bynnag, yn gwerthfawrogi cwmni pobl eraill pan fydd modd i ni fod eto yng nghwmni ein gilydd.

Un gymdeithas na fu raid bod hebddi trwy gyfnod y Cloi fu’r gymdeithas â Duw. Ac nid bodloni ar bum munud annisgwyl yma ac acw fu raid chwaith. Onid oes llawer ohonom wedi profi’r gymdeithas honno’n un felys dros y misoedd diwethaf? Pan nad oedd modd i ni weld ein gilydd, pan nad oedd (a phan nad oes o hyd) gyfle i ni gyfarfod â’n gilydd wyneb yn wyneb mewn oedfa yn y capel, roedd modd troi at Dduw a siarad ag Ef trwy weddi. Roedd modd dweud ein cwyn wrtho a chydnabod ein hofnau; roedd modd ceisio ei help a’i faddeuant; roedd modd erfyn am gysur a gobaith yng nghanol yr argyfwng.

Os na wnaethom hynny dros y misoedd diwethaf mae’n dda cofio y medrwn geisio Duw heddiw. Trown ato, a cheisio ei wyneb. Gallwn fod yn hyderus y bydd yn ein hadnabod. Mae’r Arglwydd yn medru gweld heibio i bob mwgwd y mynnwn ei wisgo er mwyn rhoi’r argraff ein bod yn well nag ydym. Diolch nad oes raid i ni wisgo mwgwd crefyddolder na moesoldeb na dim o’r fath: mae Duw’n ein croesawu ato fel yr ydym. Fedrwn ni ddim gweld wyneb Duw, nid am ei fod yn ei guddio’i hun oddi wrthym ond am ei fod yn rhy lân a sanctaidd i ni allu edrych arno. Mae Duw wedi ei ddatguddio’i hun i ni: nid yw’n gwisgo mwgwd ond mae wedi ei ddangos ei hun yn eglur yn ei Fab Iesu Grist. Ac wrth i ni glosio ato trwy weddi a thrwy ei Air, daw’r hyn a ddatguddiodd am ei gariad a’i dosturi a’i faddeuant a’i ras yn fwy a mwy eglur i ni. Peidiwn â bodloni ar bum munud yma ac acw, nac ar ‘ddigwydd taro’ ar Dduw ond yn hytrach fynnu ei gwmni o hyd.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 16 Mai, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s