Ysbryd gwylaidd

‘Hen bryd hefyd!’ Geiriau agoriadol araith y diweddar Spike Milligan wrth iddo dderbyn gwobr am ‘gyfraniad oes’ ifyd comedi rai blynyddoedd cyn ei farwolaeth yn 2002. Fe’m hatgoffwyd o’r geiriau hynny wedi i Eric Cantona gael ei ethol i Oriel Anfarwolion Uwch-gynghrair Bêl Droed Lloegr y dydd o’r blaen.  Ymateb y Ffrancwr oedd, ‘Dwi ddim yn synnu!

Roedd y gynulleidfa’n glana chwerthin wrth i Spike Milligan yn llawn hiwmor gydnabod y wobr.  Doedd o ddim am ddiolch i neb, meddai, gan iddo wneud y cyfan ei hun! Gwenu wnes innau o glywed geiriau nid annisgwyl Cantona. Gan mai diddanwyr oedd y ddau yn eu gwahanol feysydd wn i ddim pa mor ddifrifol oedden nhw wrth ddweud y pethau hyn. O bosib eu bod ill dau’n wylaidd iawn y tu ôl i’r hiwmor a’r wyneb cyhoeddus. O bosib nad hefyd!

Person gwylaidd a gaiff y sylw heddiw ar Ŵyl y Pentecost: person na fyddai am un eiliad yn ystyried tynnu sylw ato’i hun na’i ddyrchafu ei hun mewn unrhyw ffordd. Roedd Iesu Grist wedi gwneud hynny’n eglur wrth iddo ddweud am yr Ysbryd Glân, ‘Bydd ef yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o’r hyn sy’n eiddo i mi ac yn ei fynegi i chwi’ (Ioan 16:14). 

Gwyddom am ostyngeiddrwydd Iesu Grist Fab Duw, a ddaeth i’r byd nid i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu. Mae gostyngeiddrwydd yn nodwedd amlwg o’r Ysbryd Glân hefyd. Duw yw yntau, ond nid yw trydydd person y Drindod yn dymuno i neb ei addoli na’i ddyrchafu ef. Dymuniad sicr yr Ysbryd yw bod yr Arglwydd Iesu Grist yn cael ei anrhydeddu a’i ganmol.  Gogoneddu Iesu Grist oedd ei nod pan dywalltwyd yr Ysbryd ar Ddydd y Pentecost, a dyna ei nod o hyd. Gwna hynny, medd Crist, trwy ‘gymryd o’r hyn sy’n eiddo’ i Grist a’i fynegi i ni.

Cymwynas fawr yr Ysbryd Glân yw ei fod yn tynnu sylw at bopeth ynglŷn â Iesu Grist. Popeth am ei berson: pwy a sut un ydyw; popeth a ddysgodd ac a ddangosodd amdano’i hun ac am Dduw’r Tad; popeth a wnaeth trwy ei fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad; daw’r Ysbryd â’r cyfan i’n sylw er mwyn i ni ryfeddu at Iesu a’i fawrygu.

Nid yw’r Ysbryd yn ei wthio’i hunan i’r blaen, ond y mae er hynny’n gwbl anhepgor yng ngwaith yr Eglwys. Arno y mae Eglwys Crist yn dibynnu am oleuni ac arweiniad a nerth. Ni allwn wneud dim dros deyrnas Dduw ac yng ngwasanaeth Crist ar wahân i’r Ysbryd Glân. Ceisiwn Ef, disgwyliwn wrtho ac ildiwn iddo, a’r cyfan nid er ei fwyn ei hun ond er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd a’n Gwaredwr. Hyd yn oed ar y Pentecost â’i holl gynnwrf, nid ar yr Ysbryd a dywalltwyd yr oedd y sylw ond ar yr Iesu a groeshoeliwyd. 

Dychmygwn lawenydd yr Ysbryd o weld yr Arglwydd Iesu Grist yn cael ei fawrygu yn ein plith heddiw, yn yr Eglwys fyd-eang ac yn y byd. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Sul y Pentecost, 23 Mai, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s