Geir fy enw i lawr?

Gobeithio nad yw’r baneri ddim gwaeth. Mae bron yn amser i’w gosod i gyhwfan yn yr ardd ffrynt unwaith eto ar gyfer pencampwriaeth yr Ewros. Heno, bydd cyhoeddiad o bwys i’r chwaraewyr pan fydd Robert Page yn enwi’r 26 chwaraewr a fydd yng ngharfan Cymru. Gan fod yna 34 dan ystyriaeth daw’r cyhoeddiad â siom i wyth ohonynt, a mentraf awgrymu mai’r rheiny fydd Tom Lockyer, Rabbi Matondo, Dylan Levitt, Brennan Johnson, Tom King, George Thomas, Mark Harris a Rubin Colwill.  Byddai peidio â chael lle yn y garfan yn siom neilltuol i’r dau neu dri cyntaf ond yn llai felly o bosibl i’r gweddill sydd ar ymylon y garfan pa un bynnag.

Dychmygaf y bydd yn anodd iawn i’r rhai a gaiff eu siomi os na fyddant wedi cael gwybod ymlaen llaw nad oes lle iddynt yn y garfan. Gobeithio nad yng nghynhadledd y wasg heno y cânt y newyddion drwg nad yw eu henwau ar y rhestr a gyflwynir i UEFA erbyn dechrau’r gystadleuaeth a gêm gyntaf Cymru, yn erbyn Y Swistir am 5.00 o’r gloch bnawn Sadwrn, Mehefin 12.

Ers wythnosau bu’r 34 chwaraewr hyn (ac ambell un arall na ddewiswyd ar gyfer y garfan estynedig hyd yn oed, yn arbennig Hal Robson-Kanu a Sam Vokes} yn gwneud eu gorau i brofi eu bod yn deilwng o gael eu dewis i’r garfan a’r tîm.  Mae rhai’n sicr o’u lle, ond chwysu fu eraill heb wybod a fyddan nhw wedi gwneud digon.

Mor wahanol yw teyrnas nefoedd a’i ‘henwau yn llyfr y bywyd’ (Philipiaid 4:3).  Ni raid wrth ansicrwydd. Nid oes angen pryderu a welir ein henwau yn llyfr y bywyd. Ac nid mater o brofi teilyngdod fydd hi. Yn ôl un proffwyd, ‘Ysgrifennwyd ger ei fron gofrestr o’r rhai a oedd yn ofni’r Arglwydd ac yn meddwl am ei enw’ (Malachi 3:16). Ofni Duw yw’r gyfrinach. Meddir wrth eglwys Sardis, ‘Cofia, felly, beth a dderbyniaist ac a glywaist; cadw at hynny ac edifarha … Y sawl sy’n gorchfygu, gwisgir hwnnw yn yr un modd mewn gwisgoedd gwynion, ac ni thorraf byth ei enw allan o lyfr y bywyd’ (Datguddiad 3:3 a 5). 

Pwy heddiw tybed a ŵyr am ddyhead y gân?

‘Geir fy enw i lawr

yn y dwyfol lyfr mawr?

 O! mi garwn gael gwybod

 fod fy enw i lawr.’

Na, nid oes raid wrth chwysu tan y funud olaf i gael gwybod.  Ofni Duw ac edifarhau a chredu’r Efengyl a ddaw â’r sicrwydd fod ein henwau ninnau trwy drugaredd yn gwbl ddiogel yn y llyfr.

‘Arglwydd mae fy mhechodau

 fel môr-dywod di ri, 

 ond dy waed, O! fy Ngheidwad,

 sydd ddigonol i mi;

 dy addewid ’sgrifennwyd

 mewn llythrennau fel tân,

 “Eich pechodau fel ’sgarlad,

 Wnaf fel eira yn lân”.’

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 30 Mai, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s