Yn un

O’r eiliad y gorffennodd y gêm roedd yr hyn a ddigwyddodd yn anochel. Nid yn gywir nac yn dderbyniol nac yn rheidrwydd. Ond yn y gymdeithas sydd ohoni, yn arbennig yn sgil Brexit ac ymdrechion diflino Llywodraeth Boris Johnson i wneud pawb sy’n wahanol (mewn unrhyw ffordd) yn elyn i’w ddelfryd ef o’r hyn sy’n ‘Brydeinig’, roedd yn anochel y deuai hiliaeth ffiaidd i’r golwg cyn pen dim.

Go brin fod Alan Shearer ac eraill yn credu eu geiriau eu hunain na fyddai neb yn pwyntio bys at y chwaraewyr a fethodd â sgorio’r ciciau o’r smotyn. Does bosibl eu bod mor naïf â hynny. Mae’r wasg Seisnig wedi hen arfer â sarhau tîm pêl droed Lloegr. Mor aml y gwnaed arwyr cenedl yn destun gwawd am iddynt feiddio â cholli gêm. Mae chwalu delwau’n rhan o ddiwylliant pêl droed Lloegr. I lawer, gwaetha’r modd, cam bychan iawn sydd o hynny at yr ymosodiadau hiliol a gaed yr wythnos ddiwethaf.  A bellach yn y gymdeithas ôl-Frexit, i lawer o bobl a gofleidiodd y rhethreg am ‘gael eu gwlad yn ôl’ gwlad y bobl wynion yw hi yn gyntaf ac yn bennaf.  Ac i’r bobl hynny, mae’r camgymeriad lleiaf ar gae pêl droed yn hen ddigon o reswm i boeri llysnafedd eu casineb at hogiau yn eu harddegau hwyr a’u hugeiniau cynnar.

Diolch am hynny, clywyd pobl yn codi llais yn erbyn yr hiliaeth wenwynllyd hon. Maddeued Duw i mi os wyf yn anghywir, ond nid yw’n ymddangos i mi fod Mr Johnson a’i Lywodraeth yn barod i gydnabod y clwyf difäol hwn. Er gwaethaf pob apêl gan Gareth Southgate a’i chwaraewyr ar y dorf i beidio â bwio anthem yr Eidal, roedd y bwio i’w glywed yn glir o’i dechrau i’w diwedd nos Sul. Ddydd Llun, roedd Mr Johnson yn cyhoeddi’n gwbl ddigywilydd na chlywodd o na bw na be – ac yn sicr na bw na bw – yn ystod yr anthem!  Sôn am gau llygad a throi clust fyddar, a gwrthod cydnabod problem enfawr a chwbl amlwg!

Mor drasig o eironig y sôn gan hwn am gymdeithas gyfartal y gwledydd hyn. Gweddïwn y daw Llywodraeth Mr Johnson i ffieiddio pob ffurf ar hiliaeth a phob mynegiant ohoni, a mynd i’r afael â’r drwg hwn. Gweddïwn y daw llawer o’r bobl a ysgrifennodd bethau erchyll yr wythnos ddiwethaf i weld mai’r un yw pobl o bob lliw: yr un o ran natur, yr un eu hanghenion, yr un eu gwendidau a’u pechodau, yr un eu dyheadau, yr un eu gallu i garu a’u  hiraeth am gael eu caru, a’r un mor fregus a thueddol o gael eu clwyfo.

Dylai Cristnogion werthfawrogi hyn yn well na neb, a hwythau’n credu mai’r un yw pawb yng ngolwg Duw. Yr un yw angen pobl – o bob hil a lliw a chred – a’r un yw addewid rasol yr Efengyl i bawb a gredo yn Iesu Grist. Gwir y gair fod pawb sydd ‘yng Nghrist’ yn un. Ac ymhlith y rhain trwy ras Duw y mae’r olaf i gicio pêl yn Wembley nos Sul, y Cristion ifanc Bukayo Saka. Gweddïwch drosto fo a’i gyd chwaraewyr.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Gorffennaf, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s