Yr un mesur

Cae criced Old Trafford, Manceinion yn wag

Dros y misoedd diwethaf daeth criced yn fwy hygyrch i filoedd o bobl. Ers blynyddoedd, cymharol ychydig o sylw a roddwyd i’r gêm yng ngwledydd Prydain ers iddi gael ei llyncu gan deledu Sky a’i debyg. Ond wrth i griced ddychwelyd i deledu daearol eleni mae’n debyg bod mwy o ddiddordeb yn y gamp nag ers tro.  Er gwaetha’r arian a dywalltodd y sianelau teledu talu i goffrau’r sefydliadau sy’n rheoli criced mae llawer o garwyr y gêm yn falch o’i gweld yn camu nôl i’r byd mawr.

A thros y misoedd diwethaf hefyd daeth yr Efengyl i sylw mwy nag arfer o bobl oherwydd y defnydd a wnaed gan yr eglwysi o’r we a’r cyfryngau cymdeithasol. Duw yn unig a ŵyr beth yn union fu a beth fydd gwir ganlyniad hynny, ond mae’n amlwg fod yna ragor o gyfleodd i bobl glywed y newyddion da am Iesu Grist os yw’r Efengyl yn cael ei chyhoeddi trwy’r cyfryngau hyn. Ac wrth i’r oedfaon ddychwelyd i’r capeli bydd eglwysi’n awyddus i  barhau eu tystiolaeth yn ‘gyhoeddus’ yn ogystal ag o fewn eu hadeiladau. Fel dywed yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, nid trysor i’w gladdu na goleuni i’w guddio yw’r newyddion da am deyrnas Dduw. Ymddiriedwyd yr Efengyl i ofal y rhai sy’n ei chredu er mwyn iddynt ddod â hi i sylw’r byd.  

Roedd gêm brawf olaf y gyfres rhwng timau criced Lloegr ac India i fod i ddechrau ym Manceinion fore Gwener. Ond cwta ddwy awr cyn yr amser cychwyn gohiriwyd y gêm am fod sawl aelod o staff cefnogol tîm India wedi eu taro gan Covid. Er bod hynny’n siom i bawb a fu’n disgwyl yn eiddgar am y gêm roedd y mwyafrif yn deall nad oedd dewis ond gohirio. Ond roedd ambell un yn feirniadol ac yn awgrymu y dylai’r gêm fynd yn ei blaen gan fod y chwaraewyr yn iach. Roedd ambell un mwy beirniadol yn cyhuddo carfan India o wneud tro sâl â thîm Lloegr a’i gefnogwyr trwy ohirio. Buan iawn yr anghofiodd rhai (ond nid pob un, rhaid cydnabod) mai gohirio gemau a dychwelyd o Dde Affrica a wnaeth tîm Lloegr ddiwedd y llynedd mewn amgylchiadau digon tebyg i’r hyn a welwyd ddydd Gwener. 

Cyn-gapten Lloegr, Michael Vaughan, oedd un o’r rhai a soniodd am y tro sâl  a wnaed â’i gyd-wladwyr ddydd Gwener. Ond a bod yn deg ag o, mi ychwanegodd ar unwaith fod Lloegr wedi gwneud tro sâl â chefnogwyr De Affrica’r llynedd. A rhaid ei edmygu am hynny ac am iddo ddefnyddio’r un llinyn mesur ar gyfer y ddwy sefyllfa. Dywed y Bregeth ar y Mynydd mai ‘fel y byddwch chwi’n barnu y cewch chwithau eich barnu, ac â’r mesur a rowch y rhoir i chwithau’ (Math. 7:2). Gwyliwn rhag y perygl o fesur eraill yn ôl safonau llymach o lawer nag y mesurwn ein hunain wrthynt. Gwelai Iesu Grist mor dueddol o wneud hynny oedd pobl, a rhybuddiai ei ddilynwyr rhag bod felly. Mae’n ein rhybuddio ninnau rhag gweld y beiau lleiaf ym mhawb arall a methu â gweld pethau llawer gwaeth ynom ein hunain.    

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Medi 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s