Bod yn ddoeth

Gwell cyffesu ar y cychwyn, rhag i mi  awgrymu dim yn wahanol, fy mod mor euog á neb arall.

Ers wythnosau, mae prinder gyrwyr lori wedi achosi trafferthion i siopau a  busnesau. Clywyd darogan prinder bwyd a theganau at y Nadolig. Bu cryn sôn am y cynnydd ym mhris nwy. A chodwyd pryderon ynghylch y gaeaf caled a all fod o’n blaen ar sawl cyfrif. Daethom o bosibl yn ddigon cyfarwydd á silffoedd gwag ambell siop i beidio á mynd i banig, gan sylweddoli bod yna ddigon o fwyd ar gael hyd yn oed os nad oes cymaint o ddewis ag arfer. Ond fore Gwener plannwyd ym meddyliau pobl yr ofn y byddai tanwydd yn brin o fewn dim o dro, a chaed rhuthr mawr i’r gorsafoedd petrol a phawb am lenwi tanc y car cyn gynted á phosibl. Yr un fu’r stori yn lleol fel yng ngweddill y wlad a gwledydd eraill Prydain. A hyn oll er bod y cwmnïau tanwydd yn ein sicrhau nad oes brinder o gwbl. Ac fel yr awgrymais yn barod, bum innau’n euog o fynd fore Gwener i wneud fy rhan fach i o brysuro’r argyfwng. 

Go brin fod ar y rhan fwyaf ohonom a lanwodd danciau ein ceir ddiwedd yr wythnos angen yr holl danwydd ar hyn o bryd.  Wrth gwrs, mi fyddem i gyd yn cyfiawnhau’r rhuthr i brynu trwy ddweud mai bod yn ddoeth yr oeddem. Does neb ohonom am fod heb danwydd, siŵr iawn! Ond tybed faint ohonom a fodlonodd ar brynu ychydig neu ddigon er sicrhau bod digon ar ôl i bawb arall? Yn euog braidd y dois i adref, er gwybod i mi wneud yn gall. 

Doedd dim euogrwydd ynghlwm wrth fodlonrwydd a challineb y pum geneth a lanwodd eu lampau ag olew ar gyfer y briodas yn un o ddamhegion Iesu Grist (Mathew 25:1-13). Nid nhw oedd ar fai am y prinder olew yn lampau’r pum geneth arall. A does gan yr Iesu ddim ond clod iddynt am ofalu bod eu lampau’n llawn fel y gallent aros am ddyfodiad y priodfab a bod yn barod ar gyfer y wledd briodas. Collodd y pum geneth arall y briodas am iddynt orfod mynd i brynu olew a methu á dod nôl mewn pryd.

Am ‘deyrnas nefoedd’ y mae’r ddameg hon yn sôn, a chyngor Iesu ar y diwedd yw: ‘Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddoch na’r dydd na’r awr’ (25:13).  Bod yn ddoeth yw bod yn barod ar gyfer y ‘dydd a’r awr’ sydd i ddod, er na ŵyr neb pryd y daw. Ond pa ddydd ac awr? Mae cyd-destun y ddameg yn Efengyl Mathew yn dangos yn gwbl eglur mai at ddydd Ailddyfodiad Iesu Grist a Dydd Barn y cyfeirir yma.  A neges y ddameg yw bod angen bod yn barod ar gyfer y Dydd hwnnw. Bod yn gall ydi troi at yr Arglwydd Iesu Grist ac ymddiried ynddo i’n gwneud yn barod ar gyfer wynebu Duw a’i farn gyfiawn yn Nydd y Farn. Mae’r dydd ofnadwy hwnnw’n wynebu pawb, beth bynnag eu cred neu ddiffyg cred. Addewid yr Efengyl yw y bydd Crist yn achubydd i bawb a gredodd ynddo, ac yn ’ateb yn eu lle’.  Bod yn gall ydi credu ynddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 26 Medi 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s