Sheriff

Wythnos wahanol iawn fu hi i Andy ac Yuriy. Dri mis yn ôl roedd y ddau reolwr pêl droed yn arwain eu timau yn Rownd Ragbrofol Gyntaf Cynghrair Pencampwyr UEFA. Ddydd Mercher, ymddiswyddodd Andy Morrison o fod yn rheolwr Cei Conna. Yr un noson roedd Yuriy Vernydub yn gwylio’i dîm FC Sheriff (o Tiraspol, ym Moldavia) yn curo Real Madrid. O ran gobeithion unrhyw dîm o Gymru o fynd trwodd i grwpiau’r Champions League, wn i ddim a ddylid cymryd cysur fod tîm a ddechreuodd ar yr un cam â ni eleni’n gwneud cystal ynteu anobeithio’n llwyr o feddwl mai dyma safon y timau sy’n cystadlu yn erbyn ein timau ni am le yn y brif gystadleuaeth.

Mae  Transnestria (neu Pridnestrovia) yn enwau dieithr i mi. Ond oherwydd FC Sheriff mi wn rywbeth bellach am y wladwriaeth annibynnol ‘answyddogol’ hon (a Tiraspol yn brifddinas iddi) sydd rhwng afon Dnestr a ffin Moldavia ag Ukrain. Cwmni preifat enfawr yw Sheriff sy’n rheoli cyfran sylweddol o economi Transnestria, yn cynnwys archfarchnadoedd a gorsafoedd petrol. Yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol, mae Transnestria’n gogwyddo at Rwsia a hynny o bosib sydd i gyfrif am dôn rhai sylwadau am y tîm pêl droed ers nos Fercher. Yn ôl gwefan BBC Sport, er enghraifft: The team is a patchwork of nationalities and cultures. The Champions League squad features players from Malawi, Trinidad & Tobago, Uzbekistan, Ghana, Brazil, Luxembourg and Peru. Taken in the context of Trans-Dniester’s unusual political status, there is little sense in which Sheriff truly represent Moldova. Gellid dweud hyn am glybiau Lloegr a gwledydd eraill, ond achos dathlu yw’r amrywiaeth hwnnw yn ein plith ni! Gwae neb awgrymu nad yw Lerpwl a Man U a’u tebyg yn cynrychioli eu dinas a’u gwlad er mai ‘patchwork of nationalities and cultures’ yw eu timau hwythau. Yn amlwg, ar y cae pêl droed gall unrhyw un ein cynrychioli cyhyd â’u bod yn ddigon da.

Ac am ei fod yn ddigon da y gall yr Arglwydd Iesu fod yn gynrychiolydd i ninnau trwy ei fywyd a’i farwolaeth ar Galfaria. Am iddo fyw yn berffaith gall ein cynrychioli ni gerbron Duw, yn yr ystyr ei fod yn medru cymryd ein lle ar y groes a dioddef y gosb am ein pechodau ni. Fedrai neb arall wneud hynny.  Pa bwrpas fyddai i unrhyw un arall geisio ateb trosom a wynebu’r gosb yn ein lle? Byddai raid i bawb arall ateb drostynt eu hunain am eu pechod hwy yn erbyn Duw. Dim ond rhywun nad oedd ei hun yn euog o’r un pechod a fedrai gymryd ein lle. Dyna’n union a gafwyd yn Iesu Grist: dyn cwbl ddi-fai, na wnaeth unrhyw beth o gwbl yn groes i gyfraith ac ewyllys Duw, yn bodloni i’w roi ei hun dros eraill.  Am yr Iesu hwn yn unig y medrwn ddweud ei fod yn gyfan gwbl addas i’n cynrychioli, a’i fod wedi gwneud hynny’n llawn ac yn effeithlon trwy ei fywyd perffaith, ei farwolaeth iawnol, ei atgyfodiad buddugoliaethus a’i esgyniad rhyfeddol.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Hydref 2021