Herwgipio

Rhyddhad a gorfoledd a gaed yng Ngorllewin Awstralia pan ddaeth yr heddlu o hyd i’r ferch fach bedair oed Cleo Smith a herwgipiwyd o’r babell yr oedd hi a’i theulu’n gwersylla ynddi ddeunaw niwrnod yn gynharach.  Yn naturiol roedd ei rhieni a’i theulu a’r heddlu a phawb a glywodd ei stori wrth eu bodd ac yn llawn diolchgarwch. Yn ôl a adroddwyd, roedd Cleo yn iach ac yn ddianaf pan ddoed o hyd iddi mewn tŷ yn nhref Carnarvon. Mae dyn wedi ei gyhuddo o’i herwgipio erbyn hyn. Mor anodd yw dychmygu’r hunllef y bu ei rhieni trwyddo ers diflaniad Cleo na’u llawenydd o’i chael yn ôl.

Wrth ddiolch am y newyddion gwych am Cleo, sylweddolwn nad yw pob stori debyg yn diweddu’r un modd. Mae mwy nag un stori o Gymru wedi dangos hynny i ni eleni, a chofiwn yn ein gweddïau bob teulu a gollodd blant bach mewn amgylchiadau dychrynllyd o drist.

Yr un diwrnod ag yr herwgipiwyd Cleo, dydd Sadwrn, Hydref 16, cafodd pump o blant a deuddeg o oedolion eu herwgipio yn Haiti. Deunaw mis yw’r plentyn ieuengaf, a’r plant eraill yn 3, 6, 13 a 15 oed. Gweithwyr yr elusen Christian Aid Ministries oedd eu rhieni a gweddill yr oedolion, ac roeddent wedi bod yn ymweld â chartref i blant amddifad y diwrnod hwnnw.  Mae Christian Aid Ministries yn gysylltiedig â Chymuned Gristnogol yr Amish a’r Menoniaid, ac nid oes a wnelo ddim â’r  Cymorth Cristnogol (Christian Aid) yr ydym ni’n gyfarwydd ag o yma yng ngwledydd Prydain. 

Erbyn hyn, felly mae tair wythnos ers i’r gweithwyr hyn o’r Unol Daleithiau a Chanada gael eu herwgipio.  Does neb yn gwybod beth ddigwyddodd iddynt, na ble maent na phwy sy’n eu dal. Ond yn ddyddiol ers iddynt gael eu herwgipio bu’r elusen yn annog ei chefnogwyr a Christnogion ar draws y byd i weddïo drostynt, iddynt gael eu cadw’n ddiogel, a’u cynnal yn eu caethiwed, a’u rhyddhau cyn gynted â phosibl. Yn y neges a gyhoeddwyd echdoe roedd yna ddyhead i’w sicrhau, pe gellid gwneud hynny, o addewid y proffwyd Jeremeia: ‘“Oherwydd myfi sy’n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer,” medd yr ARGLWYDD, “bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi ichwi ddyfodol gobeithiol”’ (Jeremeia 29:11). 

Yng nghanol y rhyddid sydd gennym i addoli ac i ddwyn ein tystiolaeth i’n Harglwydd a’n Gwaredwr ac i Efengyl ei ras a’i gariad, mae’n anodd i ni ddychmygu hefyd hunllef y gweithwyr hyn a’u cydweithwyr o fewn yr elusen a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Ond gallwn ymuno â miloedd o Gristnogion ym mhob cwr o’r byd sy’n gweddïo am eu diogelwch a’u rhyddhad, gan gofio’r un pryd Gristnogion mewn gwledydd eraill sy’n cael eu herlid ac yn dioddef oherwydd eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist a’u tystiolaeth a’u gwasanaeth iddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Tachwedd 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s