Yn ddiogel

Ydi o’n waeth na phapurau newydd eraill deudwch? Anodd ydi darllen y Daily Post neu edrych ar wefan y papur hwn heb weld cyfeiriad at ryw arolwg neu’i gilydd sy’n rhestru’r ‘10 peth hwn’ a’r ‘10 peth arall’. 

Wyddech chi ein bod ni sy’n byw yng Ngwynedd, yn ôl yr arolwg a gafodd sylw’r papur yr wythnos ddiwethaf, yn byw yn un o rannau mwyaf diogel y wlad?  Seiliwyd yr arolwg ar ddata a gafwyd gan yr heddlu am niferoedd y byrgleriaethau mewn gwahanol rannau o’r wlad. Gwynedd, yn ôl yr arolwg, ydi’r rhan fwyaf diogel yng Ngogledd Cymru, ond mae yna bedair ardal arall yng ngweddill y wlad sy’n ‘fwy diogel’ na ni.  Os oes gennych berthnasau ym Mhowys neu yn Sir Benfro, cofiwch ddeud wrthynt mai nhw sy’n byw lle yn y rhannau mwyaf diogel yng Nghymru! Wedi deud hynny, go brin y byddai canlyniadau’r arolwg o gysur i unrhyw un a ddioddefodd fyrgleriaeth yn yr ardaloedd ‘mwyaf diogel’.

Arolwg neu beidio, mae’n debyg y byddai’r mwyafrif ohonom yn derbyn ein bod yn byw mewn ardal gymharol ddiogel, ac yn ddiolchgar am hynny. Mae diogelwch rhag lladron neu ryfel neu newyn neu fygythiad o unrhyw fath yn amhrisiadwy ac i’w drysori. Ac o ganol ein diogelwch y cofiwn ac y gweddïwn ni dros eraill sydd mewn amgylchiadau tra gwahanol i ni.

Ond mae yna le mwy diogel o lawer na’r mannau a restrwyd yn yr arolwg hwn. Nid pawb sy’n ei werthfawrogi fodd bynnag gan nad pawb o bell ffordd sy’n gweld yr angen amdano. Mentrwn ddweud er hynny mai’r lle mwyaf diogel o ddigon, yng Nghymru fel pob gwlad arall, yw ‘yng Nghrist’. Nid yn ysgafn nac yn ddifeddwl y mynnaf ddweud fod y diogelwch a gawn ‘yng Nghrist’ yn fwy gwerthfawr na phob diogelwch arall.

Gwn y bydd llawer yn anghydweld â mi ac yn methu’n glir â deall sut y gall neb awgrymu bod yna ddiogelwch mwy na hwnnw rhag rhyfel a newyn a pheryglon eraill sy’n bygwth pobl mewn gwahanol rannau o’r byd. Nid bychanu nac anwybyddu’r peryglon hynny a wnawn wrth ddweud bod Iesu Grist yn cynnig i ni ddiogelwch mwy fyth. A dim ond ‘yng Nghrist’ y ceir hwnnw.  Dim ond trwy ffydd yn Iesu Grist y byddwn yn ddiogel yn wyneb barn Duw am ein pechodau; yn ddiogel yn wyneb y temtasiynau i droi cefn ar Dduw a’i ffyrdd; yn ddiogel yn wyneb ein methiant i fyw fel y dylem, er i ni gredu yn y Gwaredwr; ac yn ddiogel yn wyneb y gelyn angau.

Cyn y bydd neb yn gwerthfawrogi’r diogelwch hwn, rhaid gweld y perygl: y perygl o wynebu Duw i roi cyfrif am ein bywydau heb Grist i ateb trosom, a’r perygl o wynebu marwolaeth heb y Crist atgyfodedig i roi i ni’r gobaith y down ninnau hefyd trwy farwolaeth i’r bywyd tragwyddol. ‘Yng Nghrist’ mewn gwirionedd y mae’r diogelwch pennaf. Mynnwn ei gael.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Mai 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s