Y Ddau Dŵr

Mae’n un o’r ychydig ddyddiadau sydd wedi ei serio ar gof cenhedlaeth o bobl: 9/11; y nawfed o fis Medi, 2001. Union un mlynedd ar hugain i heddiw y chwalwyd tyrrau Canolfan Fasnach y Byd yn Efrog Newydd gan ladd 2,753 o bobl (yn cynnwys yr ymosodwyr).

Roedd yn anodd gwybod beth i’w ddweud yn dilyn y digwyddiad erchyll, ond dyma y ceisiwyd ei ddweud yn Gronyn  y Sul dilynol (wedi cyfeirio at yr angen i weddïo dros bobl Efrog Newydd a phawb yr effeithiwyd arnynt gan y gyflafan).

“Ac mae angen gweddïo hefyd dros arweinwyr y gwledydd, y cânt ddoethineb a phwyll a gras. Mae’r sôn am ddial a chyrchoedd milwrol yn erbyn gwledydd sy’n cael eu hamau o fod yn gefnogol i bwy bynnag oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad ffiaidd yn peri  pryder i lawer ohonom. Mae angen dal a gosod y troseddwyr gerbron llysoedd, a gobeithio bydd pob ymdrech i sicrhau hynny yn llwyddiannus. Ond mae’r holl sôn am ddial a chyrchoedd milwrol yn erbyn gwledydd a allai fod yn  llochesu’r rhai a amheuir o’r terfysgaeth yn fater o gryn bryder i lawer o wleidyddion a phobl gyffredin. Mae’n anodd gweld sut y byddai lladd cannoedd os nad miloedd o bobl mewn gwlad arall yn helpu dim ar bethau, heb sôn am fod yn gyfiawn i’w wneud.”

Aed ymlaen i sôn am gyflwyno pob pryder a gofal i ofal Duw; a’r un yw’r anogaeth wedi’r holl flynyddoedd.

Nôl ym mis Medi 2001 ni fuasai neb wedi medru darogan faint yn union fyddai’r “cannoedd os nad miloedd” a ledid mewn unrhyw gyrch milwrol dialgar. Trasiedi mawr yr un mlynedd ar hugain diwethaf yw nad oes eto fodd gwybod faint o bobl a laddwyd trwy’r rhyfeloedd a ymladdwyd yn Affganistan ac Irac mewn ymateb i ddinistrio’r Ddau Dŵr. Cofnodwyd nifer y milwyr o’r Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid a laddwyd: 3,576 yn Affganistan (2001-2021) a 4,825 yn Irac (2003-2011). Mae hynny ynddo’i hun deirgwaith y nifer a laddwyd ar Fedi’r 11eg! Anos yw dweud faint o bobl Affganistan ac Irac (yn filwyr a phobl gyffredin) a laddwyd gan fod gwahanol ffynonellau’n nodi ffigurau sy’n amrywio cymaint. Bu o leiaf 175,000 farw yn Affganistan mae’n debyg ond mae’n bosibl iawn fod y gwir nifer yn uwch o lawer. Bu o leiaf 150,000 farw yn Irac, ond mae rhai ffynonellau’n honni bod dros filiwn o bobl wedi eu lladd yno.

Beth bynnag y gwir niferoedd, mae’r ffigurau hyn yn dystiolaeth ddiymwad i ynfydrwydd rhyfel. A dylent ysgogi arweinwyr cenhedloedd byd i ganfod ffyrdd amgenach o ddatrys anghydfod a cheisio cymod a heddwch. Gweddïwn am ddoethineb i’r arweinwyr hyn, yn arbennig y rhai sydd yng nghanol y rhyfeloedd presennol. Arwydd o warth ein byd syrthiedig yw bod degau a channoedd o filoedd o fywydau mor ddibris a diwerth yng ngolwg y rhai sy’n llywodraethu drostynt. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Medi 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s