Rhoi ateb

Dim ond unwaith neu ddwy y bûm i’n aelod o banel seiat holi. Roedd pethau felly’n eithaf poblogaidd ar un adeg mewn cymdeithasau diwylliannol, ond yn anfoddog iawn y byddwn i’n derbyn gwahoddiad i’r un ohonyn nhw. Fues i erioed yn hyderus y medrwn roi ateb call a gwybodus i’r cwestiynau y byddai’r gynulleidfa’n eu holi ynglŷn ag amrywiol faterion cyfoes. A phwy mewn difri’ fyddai elwach o’m clywed i’n doethinebu wrth fynd i’r afael â’r cwestiynau difri’ a digri?

Ond bu adegau pan fu raid i mi ateb cwestiynau: ambell gyfweliad radio neu gyfweliad am swydd, er enghraifft. Diolch am hynny, mae dyddiau sefyll arholiad o’r tu cefn i mi, ond rwy’n dal i gofio mai’r rheol euraidd oedd bod rhaid darllen y cwestiwn yn ofalus cyn llunio ateb. Doedd dim iws sgwennu truth hir ond amherthnasol: ateb y cwestiwn oedd y peth pwysig.

Mae’r Prif Weinidog Liz Truss yn ymfalchio mai mewn ysgol gyfun y derbyniodd ei haddysg. Ond wnaeth yr ysgol honno ddim ei dysgu i ateb cwestiynau (ddim mwy nag a wnaeth ei ysgol breifat yntau i’w rhagflaenydd wrth gwrs). A gwelwyd hynny’n glir ddydd Iau yn y gynhadledd i’r wasg a gynhaliodd Ms Truss wedi iddi roi’r sac i’w Changhellor, Kwasi Kwarteng. Pedwar cwestiwn yn unig a ganiataodd hi ar derfyn y gynhadledd, ond roedd hynny bedwar yn ormod o gofio na wnaeth hi ymdrech o gwbl i ateb yr un ohonyn nhw. Roedd ei rhagflaenydd yn osgoi ateb cwestiynau, ond mae Ms Truss wedi perffeithio’r grefft. Ers mis cyfan, mae’n ateb pob cwestiwn trwy ddweud “na fydd y bil nodweddiadoll am ynni’n fwy na £2,500 y flwyddyn dros y ddwy flynedd nesaf”.

Yn aml iawn, mae gofyn i Gristnogion ateb cwestiynau ynglŷn â’r Ffydd a’r Beibl, ac ynglŷn â Duw. Gwnawn ein gorau i’w hateb, yn arbennig pan fyddwn yn synhwyro bod pobl wir eisiau atebion i gwestiynau sy’n pwyso arnynt. Ar brydiau, fyddwn ni ddim yn gwybod yr ateb, a gwell cydnabod hynny. Dro arall, mi fydd angen egluro nad oes gennym ateb am nad yw Duw wedi gweld yn dda i ddatgelu popeth i ni. Ond mae yna gwestiynau y medr pob Cristion eu hateb, ac at un o’r cwestiynau hynny y cyfeiria Pedr wrth iddo ddweud, ‘Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch’ (1 Pedr 3:15). Rhoddwyd i ni obaith trwy Iesu Grist. Ac mae Pedr yn ein hannog i roi rheswm am y gobaith hwnnw os bydd pobl yn holi amdano. Nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod pob Cristion yn rhoi esboniad cyflawn o’r Beibl a’r Efengyl a’r Ffydd, ond gall pob un ddweud rhywbeth am gariad Duw a gras Crist a dylanwadau’r Ysbryd Glân.

Os a phan ddaw cyfle i roi ateb am y gobaith sydd ynom, gwnawn hynny’n llawen, mewn gair syml neu ddau os oes rhaid. Peidiwn ar unrhyw gyfrif â gwrthod ag ateb.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 16 Hydref 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s