“C’mon Cymru!”

Ydi, mae’r lleoliad yn peri chwithdod. Oes, am fwy nag un rheswm mae yna gysgod dros y cyfan. A do, rydw innau  wedi rhoi’r erthygl y dechreuais ei sgwennu am yr amhriodoldeb o gynnal y twrnamaint yn Qatar o’r neilltu am y tro. Oherwydd, weithiau ac mae heddiw’n un o’r dyddiau hynny, mae’n amser i lawenhau ac i fwynhau. Mae Cymru yng Nghwpan y Byd, ac mae gwlad gyfan yn dathlu’r ffaith ac yn edrych ymlaen at ein gêm gyntaf yn erbyn yr Unol Daleithiau nos yfory. Ers wythnosau, crisialwyd y cyffro a’r edrych ymlaen mewn cân a thri gair, ‘Yma o Hyd’. Gwych ac amheuthun fu gweld hyder newydd y genedl nid yn unig yn ei thîm pêl droed ond yn ei hanes a’i diwylliant a’i hiaith. A hyn oll yn ei galluogi i ddyheu gyda Harri Webb:

“Cael yn ôl o borth marwolaeth
Gân a ffydd a bri yr heniaith;
Cael yn ôl yr hen dreftadaeth                
A Chymru’n cychwyn ar ei hymdaith”.

Beth bynnag a ddigwydd nos yfory a bore Gwener ac wythnos i nos Fawrth mae breuddwyd oes miloedd o Gymry am weld ein tîm cenedlaethol ar brif lwyfan Cwpan y Byd wedi’i gwireddu. Ar drothwy’r twrnamaint breuddwydio rydym mai ‘cychwyn ar ei hymdaith’ fydd Cymru yn y gemau yn erbyn yr Unol Daleithiau ac Iran a Lloegr. Hir iawn fu’r aros, ac mor wych fyddai gweld Cymru yn camu trwy’r ‘gemau grŵp’ i ran nesaf y gystadleuaeth. 

Dywed Llyfr y Pregethwr wrthym fod yna dymor ac amser i bob dim: 

‘Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef:

amser i eni, ac amser i farw,

amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio’r hyn a blannwyd;

amser i ladd, ac amser i iacháu,

amser i dynnu i lawr, ac amser i adeiladu;

amser i wylo, ac amser i chwerthin,

amser i alaru, ac amser i ddawnsio;

amser i daflu cerrig, ac amser i’w casglu,

amser i gofleidio, ac amser i ymatal;

amser i geisio, ac amser i golli,

amser i gadw, ac amser i daflu ymaith;

amser i rwygo, ac amser i drwsio,

amser i dewi, ac amser i siarad;

amser i garu, ac amser i gasáu,

amser i ryfel, ac amser i heddwch’ (Pregethwr 3:1–8).

Mae’r Pregethwr yn cydnabod yr ystod o brofiadau a theimladau a ddaw i’n rhan: yr enillion a’r colledion i gyd. Mae’n deall yr hawddfyd a’r drygfyd a wynebwn. Ac un peth gwerthfawr sydd ganddo i’w ddysgu i ni yw ei bod yn gyfreithlon i ni lawenhau a dathlu pan fo modd gwneud hynny, hyd yn oed yng nghanol treialon a dioddefiadau ac anghyfiawnderau. Beth bynnag y brwydrau a’r anawsterau, mae’r gallu i orffwyso ac i lawenhau ac i fwynhau wedi ei roi i ni. A thros yr wythnos a’r wythnosau nesaf gobeithio, dowch i ni fwynhau’r gwylio a’r cefnogi. “C’mon Cymru!”

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 20 Tachwedd 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s