Trugaredd yn ei bryd

Gallasai’n rhwydd iawn fod yn deitl ar gyfrol ddiwinyddol, ond nofel gyffrous gan John Grisham am gyfreithiwr o’r enw Jake Brigance yw A Time For Mercy a ddarllenais dros y Nadolig. Dyma’r drydedd nofel am Brigance, ac mewn nodyn ar ddiwedd y gyfrol mae Grisham yn ymddiheuro am unrhyw gamgymeriad gan ddweud ei fod yn rhy ddiog i ail ddarllen y nofelau eraill er mwyn sicrhau nad oes anghysondeb o’r naill stori i’r llall. O gofio bod dros 30 o flynyddoedd ers iddo ysgrifennu gyntaf am Brigance gellid maddau i Grisham unrhyw anghysondeb bychan.

Mi faswn i’n taeru fy mod wedi sôn yn ddiweddar am Nathan Jones, rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Southampton. Ond er pob chwilio, fedraf fi yn fy myw â gweld cyfeiriad ato heno.  Rhaid mai wedi bwriadu sôn amdano oeddwn ar ôl darllen ei fod yn aml yn cyfeirio mewn cyfweliadau at ei ffydd yn Iesu Grist. Gwnaeth hynny unwaith eto wedi i’w dîm guro Manchester City nos Fercher. Ennill neu golli, doedd o ddim yn poeni, meddai, am ei fod fel Cristion ail-anedig, yn credu bod pob dim yn llaw Duw. Mor braf yw clywed y Cymro hwn o Flaenrhondda’n tystio mor agored i’w ffydd.

I Gristion, calondid yw gweld pobl amlwg yn arddel y Ffydd Gristnogol. Gwych o beth yw bod miliynau o bobl yn clywed tystiolaeth Nathan Jones a Darren Moore, rheolwr Clwb Pêl-droed Sheffield Wednesday ac eraill. Pwy a ŵyr pa ddefnydd y gall Duw ei wneud ohonynt?  Rhwydd yw diolch i Dduw am eu tystiolaeth i’w Gwaredwr.

Ond ambell dro, mae’n stori wahanol. Ambell dro, caiff y dystiolaeth ei dryllio. Pêl-droediwr arall a fu’n arddel ffydd yn Iesu Grist yw Richard Rufus, a chwaraeodd bron i 300 o gemau dros Charlton Athletic cyn ymddeol yn 2004 oherwydd anaf. Bu’n weithgar gyda sawl eglwys ac elusen Gristnogol ers hynny. Ond ddydd Iau diwethaf cafodd ddedfryd o saith mlynedd a hanner o garchar am dwyll ariannol. Roedd un eglwys yn Llundain wedi colli dros dair miliwn o bunnoedd wedi iddi ymddiried yn Rufus i fuddsoddi’r arian ar ei rhan. Y fath gwymp, a’r fath siom i filoedd o Gristnogion a fu mor ddiolchgar am ei dystiolaeth dros y blynyddoedd.

Disgrifiad un papur newydd o Richard Rufus oedd, ‘a self-styled born-again Christian’, gyda’r ‘self-styled’ o bosibl yn awgrymu mai ffug fu ei broffes a thwyll fu ei holl fywyd Cristnogol. Wn i, mwy na’r papur newydd, ddim am hynny: Duw yn unig a ŵyr beth sydd yng nghalon Richard Rufus. Ond yr hyn a ŵyr pob Cristion yw mor rhwydd yw syrthio a phechu a chwalu tystiolaeth oes. Dyna pam y gweddïwn yn gyson am ras a nerth i’n cadw’n ffyddlon i Dduw. A dyna hefyd pam y diolchwn am y maddeuant am bob pechod a bai sydd trwy Iesu Grist i bob pechadur edifeiriol. Beth ddywedais i oedd teitl y nofel hefyd?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Ionawr 2023

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s