Am hydoedd

Wnân nhw ddim wrth gwrs. Mwya’ piti. Mi bara nhw am wythnos neu ddwy o bosib, ond nid am lawer mwy na hynny. Nid am yr ‘hydoedd’ y mae’r cwmni a anfonodd y neges yn ei addo. Yn sicr, nid am fisoedd a blynyddoedd. Nid bod y cwmni, cofiwch, yn honni am un eiliad y bydd y blodau’n para am flynyddoedd. Wrth gwrs nad ydyw. Yr ‘am hydoedd’ neu’r ‘for ages’ sy’n  golygu gwahanol beth i wahanol bobl.

Byddai’r Salmydd wedi cwestiynu’r  ‘am hydoedd’ pe byddai wedi gweld hysbyseb y cwmni gan iddo ddweud am ‘flodeuyn y maes – pan â’r gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le’n ei adnabod mwyach’ (Sam 103:15–16).  Felly hefyd Eseia, a soniodd am y ‘blodeuyn yn gwywo’ (Eseia 40:8). Gwyddai’r ddau nad yw’r un blodyn yn para’n hir iawn. Ac mae yna rywbeth digalon ynglŷn â’r sylweddoliad hwnnw.

Ond i’r Salmydd ac Eseia fel ei gilydd, roedd rhywbeth mwy digalon. I’r ddau, mil gwaeth na breuder unrhyw flodyn freuder bywyd dynol. ‘Y mae dyddiau dyn fel glaswelltyn; y mae’n blodeuo fel blodeuyn y maes – pan â’r gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le’n ei adnabod mwyach’, medd y Salmydd.  Ac meddai Eseia, ‘Yn wir, glaswellt yw’r bobl. Y mae’r glaswellt yn crino, a’r blodeuyn yn gwywo; ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth.’ Dyddiau dyn, a phobl eu hunain yn gwywo a chrino a diflannu. 

‘Pob un meidrol fel glaswellt, a’i holl nerth fel blodeuyn … yn gwywo’? ‘Ac nid yw ei le’n ei adnabod mwyach’? Pe na fyddai dim arall i’w ddweud byddai’n anobeithiol ar bawb ohonom. Bywyd, a ninnau gydag ef yn darfod ac  yn mynd yn angof. Mae yna rywbeth hunllefus ynglŷn â’r syniad. Ond neges y Salmydd ac Eseia yw nad oes rhaid iddi fod felly, ac nad ydyw felly i bobl Dduw. Mae’r ‘ond’ yn bwysig i’r ddau ohonynt. ‘Ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth’ (Eseia 40:8). ‘Ond y mae ffyddlondeb yr Arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar y rhai sy’n ei ofni … i’r rhai sy’n cadw ei orchmynion ac yn ufuddhau’ (Salm 103:17–18). 

Ie, brau a darfodedig yw’r blodau harddaf; a ninnau gyda hwy. Ond, a minnau ar ganol ysgrifennu’r geiriau hyn fe’m hatgoffwyd am rywbeth arall a ddywedodd y Salmydd am bobl Dduw: ‘Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a’i ddeilen heb fod yn gwywo’ (Salm 1:3). Er i ni fod wrth natur yn flodau sy’n darfod, fe’n gwneir trwy ras Duw yn goed cadarn nad yw hyd yn oed eu dail yn gwywo. Trwy fuddugoliaeth Iesu Grist dros y gelyn marwolaeth, nid gwywo a darfod na mynd yn angof fydd hanes y rhai sy’n credu ynddo, ond bywyd. A’r bywyd hwnnw gyda Duw a chyda Iesu Grist, ac nid hyd yn oed ‘am hydoedd’ chwaith. Oherwydd nid yn unig air ein Duw ni fydd yn sefyll hyd byth: dyna wna ei bobl hefyd.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 29 Ionawr 2023

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s