Rhyddid

Mwyaf ffŵl fi! Ond mae gen i berffaith hawl i newid pethau. Ac er ei bod yn nos Sadwrn a’r swper yn aros amdanaf, mi ddylai fod gen i amser i sgwennu’r erthygl hon yn lle’r un a orffennwyd ddoe. Mi ddylwn fod wedi ei sgwennu ac wedi bwyta fy swper mewn pryd i weld Match Of The Day, ond gan mai 20 munud o raglen fydd honno heno bydd hen ddigon o amser wedyn os bydd rhaid. A fydd dim rhaid gwared â’r erthygl wreiddiol chwaith gan fod gen i hawl i osod honno hefyd ar wefan Gronyn. Fedr neb fy rhwystro rhag gwneud hynny.

Bydd Match Of The Day yn wahanol iawn heno heb gyflwynydd na phyndit na sylwebydd. Wedi i benaethiaid y BBC benderfynu atal Gary Lineker rhag cyflwyno’r rhaglen am iddo   wrthod ag ymddiheuro am feirniadu Mesur Mewnfudo Anghyfreithlon Llywodraeth San Steffan, gwrthododd pynditiaid a sylwebyddion gymryd rhan yn y rhaglen er mwyn ei gefnogi. Mae ei benaethiaid yn mynnu bod Gary Lineker wedi torri Cod Didueddrwydd y BBC er bod mwy nag un ohonynt hwy yn gefnogwyr i’r Llywodraeth. Does ond wythnosau ers i ni glywed bod Richard Sharp wedi helpu Boris Johnson i gael benthyciad o £800,000 pan oedd y naill yn Brif Weinidog a’r llall yn gobeithio cael ei benodi’n  Gadeirydd y BBC. Afraid dweud y penodwyd Mr Sharp, ac afraid dweud ei fod yn awr yn cyhuddo Gary Lineker o beidio â bod yn ddiduedd. Gobeithio na fydd y gefnogaeth i Gary Lineker yn mynd yn bwysicach na’r hyn yr oedd o’n tynnu sylw ato’n wreiddiol, sef  Mesur annynol Suella Braverman a’r Llywodraeth i atal mewnfudwyr rhag dod i wledydd Prydain. Nid Lineker yw’r dioddefwr ond yr holl bobl y bydd y Mesur yn effeithio arnynt. Un a fu’n feirniadol o Lineker yw’r gŵr busnes John Cauldwell, a gyfrannodd £500,000 i’r Blaid Geidwadol yn 2019. Mae o’n mynnu bod Lineker ‘yn anwlatgarol ac yn niweidio delwedd Prydain’. Mae llawer mwy i’r stori na’r Mesur dadleuol: un enghraifft yn unig yw Mr Cauldwell o’r bygythiad cynyddol i ryddid a hawliau dan y Llywodraeth bresennol sy’n ystyried unrhyw wrthwynebiad i’w pholisïau yn anwlatgar ac annerbyniol. Wrth gwrs bod angen codi llais yn ei herbyn gan nad oes wybod beth fydd pen draw’r fath anoddefgarwch o bob    safbwynt a barn sy’n annerbyniol. 

Nid cwbl annhebyg yw llywodraethau ar draws y byd sy’n anoddefgar o hawliau pobl i arddel argyhoeddiadau crefyddol ac yn rhwystro credinwyr ac eglwysi rhag dwyn eu tystiolaeth i’r Ffydd Gristnogol. Mae’r rhyddid i gredu (ac i beidio â chredu), y rhyddid i fynegi barn a’r rhyddid i gyhoeddi ac i rannu ein ffydd yn bethau i ddiolch i Dduw amdanynt ac i’w trysori a’u gwarchod. Oes, mae gen i hawl heno i arddel y Ffydd, a hawl i gyhoeddi Gronyn ar bapur ac ar y we, a hawl i fynd i bregethu ac addoli yfory. Duw a’m helpo i wneud yn fawr ohono ac i beidio â’i gymryd yn ganiataol.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Mawrth 2023

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s