Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Cynllun Efe

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Nos Iau, Mai 23:

6.00 p.m. – Cyfrif arian Wythnos Cymorth Cristnogol a thrafod arian Cyngor Eglwysi Deiniolen yn Eglwys Llandinorwig

Dydd Sul, Mai 26:

5.00 p.m. – Miss Eleri Jones

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Nos Wener, Mai 24:

7.00 p.m. – 7.00 p.m. – CIC

Dydd Sul, Mai 26:

10.30 a.m. – Oedfa Deulu / Oedfa Fedydd

 

Carmel, Llanllechid

Nos Wener, Mai 24:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Mai 26:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

3.15 p.m. – Oedfa Fedydd yng ngofal y Gweinidog 

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Mai 26:

10.00 a.m. – Ysgol Sul 

 2.00 p.m. – Y Gweinidog 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfodydd nesaf: 

Nos Wener, Mai 24 am 7.00 o’r gloch 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: