Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

 

Cefnywaun ac Ebeneser

 

Dydd Sul, Ionawr 14:

5.00 p.m. – Mrs Nerys Griffiths

Capel Coch a Nant Padarn

Publication2 (5)

Dydd Mawrth, Ionawr 9:

10.45 a.m. – 12.00 p.m. – Bore Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel

7.00 p.m. – Y Gymdeithas Undebol yng nghwmni Mr Eifion Roberts

Dydd Sul, Ionawr 14:

10.00 a.m. – Y Gweinidog

11.15 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Rehoboth

Dydd Sul, Ionawr 14:

2.00 p.m. – Dim Oedfa

 

Carmel, Llanllechid

Nos Wener, Ionawr 12:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Ionawr 14:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Oedfa

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, Ionawr 11:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, Ionawr 14:

2.00 p.m. – Y Gweinidog

 

 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf: Nos Wener, Hydref 27 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun bob yn ail nos Fercher.

Mae croeso cynnes i bawb.

Daeth y Dosbarth Beiblaidd i ben dros yr haf ddechrau mis Mehefin.

Bydd yn ail ddechrau am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 9, 2016.

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: