Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Medi 22:

Mr John Roberts, Llanfairpwll

Dydd Sadwrn, Medi 28:

2.00 p.m. – 4.00 p.m. – Crefft, Cân a Stori yng nghwmni Susan Williams a Chynllun Efe yn Nhy Elidir

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Medi 22:

10.30 a.m. – Oedfa Deulu

Dydd Mercher, Medi 25:

10.00 a.m. – 1.00 p.m. – Bore Coffi Macmillan yn Capel Coch

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Medi 16:

2.00 p.m. – Clwb Gwau

Nos Wener, Medi 20:

6.30 p.m. – Clwb Dwylo Prysur

Dydd Sul, Medi 22

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Gweinidog

 

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Medi 22:

10.00 .m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Gweinidog

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf – nos Wener, Medi 27 am 7.00 o’r gloch  

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: