Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Gorffennaf 14:

5.00 p.m. – Y Parchg Eric Jones

Gorffennaf 21:

5.00 p.m. – Mr Andrew Settatree

Gorffennaf 28:

5.00 p.m. – Mrs Nerys Griffiths

Awst 4:

DIM OEDFA

Awst 11:

DIM OEDFA

Awst 18:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Awst 25:

5.00 p.m. – Y Parchg Gwynfor Williams

Medi 4:

3.30 p.m. – Y Gweinidog

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Gorffennaf 14:

10.00 a.m. – Y Gweinidog

11.30 a.m. – Picnic yr Ysgol Sul – cyfarfod ym Maes Parcio Y Ganolfan a cherdded i Gilfach Ddu.  (Os bydd yn dywydd drwg, bydd y Picnic yn y Capel).

Gorffennaf 21:

10.00 a.m. – Mr Gwilym Charles Williams

Gorffennaf 28:

10.00 a.m. – Oedfa

Awst 4:

10.00 a.m.  – Y Parchg Olwen Williams

Awst 11:

10.00 a.m.  – Mr Myfyr Roberts

Awst 18:

10.00 a.m.  – Mr Andrew Settatree

Awst 25:

10.00 a.m.  – Y Gweinidog

Medi 4:

10.00 a.m.  – Mr John Roberts

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Gorffennaf 14:

5.00 p.m. – Oedfa 

Gorffennaf 21:

5.00 p.m. –Y Parchg Marcus Robinson

Gorffennaf 28:

5.00 p.m. – Oedfa

Awst 4:

10.00 a.m. a 5.00 p.m. – Uno yn Jerusalem

Awst 11:

10.00 a.m. a 5.00 p.m. – Uno yn Jerusalem

Awst 18:

10.00 a.m. a 5.00 p.m. – Uno yn Jerusalem

Awst 25:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Medi 4:

3.30 p.m. – Y Gweinidog

 

Bethlehem, Talybont

Nos Iau, Gorffennaf 11:

7.00 p.m. – Swper Bwrlwm yng Ngwesty’r Fictoria, Porthaethwy

Dydd Sul, Gorffennaf 14:

 2.00 p.m. – Y Gweinidog

Gorffennaf 21:

2.00 p.m. –Y Parchg Dafydd Jobn

Gorffennaf 28:

2.00 p.m. – Y Parchg Eifion Williams

Awst:

Dim oedfaon yn Awst

Medi 4:

2.00 p.m. – Oedfa

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfodydd nesaf ym mis Medi 

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: