Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Nos Lun, Ionawr 20:

7.00 p.m. – Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yng Ngharmel, Llanllechid

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Ionawr 12, 2020:

5.00 p.m. – Mr Richard Lloyd Jones 

Dydd Sul, Ionawr 19, 2020:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Ionawr 12, 2020:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Mawrth, Ionawr 14:

3.00 – 4.30 p.m. – CICiau ar gyfer plant Blwyddyn 3-6 yr ysgol

Dydd Sul, Ionawr 19, 2020:

10.00 a.m. – Mr John Roberts, Waunfawr

11.15 a.m. – Ysgol Sul

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Ionawr 13:

2.00 p.m. – Dosbarth Gwau

Nos Wener, Ionawr 17:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Ionawr 19, 2020:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Cyfarfod Gweddi yng ngofal y diaconiaid 

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Ionawr 19, 2020:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Mr Dafydd Iwan

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf – nos Wener, Ionawr 24, 2020

 

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: