Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Er nad oes oedfa yn yr un o gapeli’r Ofalaeth ar hyn o bryd, rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd yn enw Iesu Grist.

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021: 

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth 

Dyma sut i ymuno â’r oedfa.

 Ffoniwch 0333 0164 757

 Yna pan ofynnir am y ‘Conference Room Number’deialwch 54265432 a phwyso’r botwm # ar ei ôl

 Yna pan ofynnir am y ‘PIN’  deialwch 1210 a phwyso’r botwm # ar ei ôl

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif.

 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  

 

Cynllun Efe

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021:

11.15 a.m. – Ysgol Sul Zoom

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Elidir)

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021:  

Oedfa ar y We dan arweiniad y Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

11.15 a.m. – Ysgol Sul Zoom.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r Ysgol Sul.

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon. 

 

 Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021:  

Oedfa ar y We dan arweiniad y Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.   Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon. 

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Ebrill 11, 2021: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon. 

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan