Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Croeso i chi ymuno â ni yn ein haddoliad.  

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

 

Cynllun Efe

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

     

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

 Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.       

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Medi 19: 

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ dan arweiniad y Parchg Dafydd Job, Bangor.  Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

      

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan