Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

 

Cefnywaun ac Ebeneser

 

Dydd Sul, Mawrth 18:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Capel Coch a Nant Padarn

Publication2 (5)

Dydd Mawrth, Mawrth 13:

10.45 a.m. – 12.00 p.m. – Bore Coffi

Nos Wener, Mawrth 16:

7.00 – 8.30 p.m. – CIC

Dydd Sul, Mawrth 18:

10.00 a.m. – Oedfa yng ngofal aelodau parti Bytholwyrdd

11.15 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – DIM OEDFA

Rehoboth

Dydd Sul, Mawrth 18:

2.00 p.m. – Dim Oedfa

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Mawrth 12:

2.00 p.m. – Dosbarth Gwau

Dydd Gwener, Mawrth 16:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Mawrth 18:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Parchg Dafydd Coetmor Williams

 

Bethlehem, Talybont

 

Dydd Sul, Mawrth 18:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Parchg Cledwyn Williams 

Dydd Iau, Mawrth 22:

2.15 p.m. – Bwrlwm

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf: 

Nos Wener, Mawrth 16 am 7.00 o’r gloch

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun bob yn ail nos Fercher.

Mae croeso cynnes i bawb.

Daeth y Dosbarth Beiblaidd i ben dros yr haf ddechrau mis Mehefin.

Bydd yn ail ddechrau am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 9, 2016.

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: