Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Dydd Mawrth, Chwefror 18:

1.30 p.m. – Henaduriaeth Arfon yn Eglwys y Berth, Penmaenmawr

Cynllun Efe

Dydd Mercher, Chwefror 19:

2.00 – 4.00 p.m.  – Crefft, Cân a Stori yn Capel Coch

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Chwefror 23:

5.00 p.m. – Dr Huw Tegid Roberts

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Mercher, Chwefror 19:

2.00 – 4.00 p.m.  – Crefft, Cân a Stori 

Dydd Sul, Chwefror 23: 

10.30 a.m. – Oedfa Deulu

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Chwefror 17:

2.00 p.m. – Clwb Gwau

Dydd Sul, Chwefror 23:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Gweinidog 

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, Chwefror 20:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, Chwefror 23:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Gweinidog

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf – nos Wener, Chwefror 28

 

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: