Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Cynllun Efe

 

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Medi 17:

2.00 p.m. – Y Parchg Gwynfor Williams, Caernarfon

Capel Coch a Nant Padarn

Dydd Mawrth, Medi 12:

10.30 a.m. – 12.00 p.m.  – Bore Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel

Dydd Sul, Medi 17:

10.00 a.m. – Oedfa

11.15 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Parchg Christopher Prew, Porthmadog

Nos Fawrth, Medi 19:

7.00 p.m. – Y Gymdeithas Undebol yn ail gychwyn yng nghwmni Hogia Bodwrog

Rehoboth

Dydd Sul, Medi 10:

Dim oedfa

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Medi 10:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Parchg Ddr Sion Aled Owen

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Medi 10:

2.00 p.m. – Y Parchg Geraint Roberts, Porthaethwy

 

 

 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf:

I’w drefnu

yn Capel Coch

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun bob yn ail nos Fercher.

Mae croeso cynnes i bawb.

Daeth y Dosbarth Beiblaidd i ben dros yr haf ddechrau mis Mehefin.

Bydd yn ail ddechrau am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 9, 2016.

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: