Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Croeso i chi ymuno â ni yn ein haddoliad.  

Dydd Sul, 29 Mai:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore. 

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

 

Cynllun Efe

Dydd Sul, 29 Mai:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore. 

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’. 

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, 29 Mai:

3.30 p.m. – Oedfa yn Nhŷ Elidir yng ngofal Mr Richard Lloyd Jones.

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed. 

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, 29 Mai:

10.00 a.m. – Oedfa yng ngofal Colin Jones, Gareth Jones a Bethan Holding.

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed.  

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, 23 Mai:

Trip y Clwb Gwau.

Nos Wener, 27 Mai:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur.

Dydd Sul, 29 Mai:

10.30 a.m. – Ysgol Sul.

5.00 p.m. – Oedfa o Ganu Mawl yng ngofal Mrs Helen Williams.

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed.  

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, 26 Mai:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, 29 Mai:

2.00 p.m. – Mr Dafydd Iwan.

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng ngofal Mr Eirwyn Vaughan.

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 8.30 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed.

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan