Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Cynllun Efe

Dydd Llun, Mehefin 19

Dim Cyfarfod Gweddi

Ymddiriedolwyr Efe yn cyfarfod am 4.00 o’r gloch

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Gorffennaf 9:

5.00 p.m. – Mr Richard Lloyd Jones

Dydd Sul, Gorffennaf 16:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Dydd Sul, Gorffennaf  23:

5.00 p.m. – Miss Eleri Jones

Dydd Sul, Gorffennaf 30:

Dim Oedfa

Dydd Sul, Awst 6

Dim Oedfa

Dydd Sul, Awst 13

5.00 p.m. – Y Parchg Eifion W Williams

Dydd Sul, Awst 20

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Dydd Sul, Awst 27

5.00 p.m. – Y Parchg Gwynfor Williams

Capel Coch a Nant Padarn

Dydd Sul, Gorffennaf 9:

10.00 a.m. – Morgan Williams, Pwllheli

Dydd Sul, Gorffennaf 16:

10.00 a.m. – Gwilym Charles Williams

5.00 p.m. – Dim Oedfa

Dydd Sul, Gorffennaf  23:

10.00 a.m. – Andrew Settatree

5.00 p.m. – Dim Oedfa

Dydd Sul, Gorffennaf 30:

10.00 a.m. – Oedfa

Dydd Sul, Awst 6

10.00 a.m. – Y Parchg Olwen Williams

Dydd Sul, Awst 13

10.00 a.m. – Mrs Nerys Griffith

Dydd Sul, Awst 20

10.00 a.m. – Y Paerchg Cath Williams

Dydd Sul, Awst 27

10.00 a.m. – Y Gweinidog

 

Rehoboth

Oedfa nesaf, dydd Sul, Medi 3

 

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Gorffennaf 9:

5.00 p.m. – Y Parchg Marcus Robinson

Dydd Sul, Gorffennaf 16:

5.00 p.m. – Y Parchg Geraint Hughes

Dydd Sul, Gorffennaf  23:

5.00 p.m. – Oedfa

Dydd Sul, Gorffennaf 30:

5.00 p.m. – Oedfa

Dydd Sul, Awst 6

10.00 a.m. a 5.00 p.m. Uno yn Jerwsalem

Dydd Sul, Awst 13

10.00 a.m. a 5.00 p.m. Uno yn Jerwsalem

Dydd Sul, Awst 20

10.00 a.m. a 5.00 p.m. Uno yn Jerwsalem

Dydd Sul, Awst 27

5.00 p.m. – Y Gweinidog

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Gorffennaf 9:

2.00 p.m. – Y Canon Idris Thomas

Dydd Sul, Gorffennaf 16:

2.00 p.m. – Y Gweinidog

Dydd Sul, Gorffennaf  23:

2.00 p.m. – Oedfa

Dydd Sul, Gorffennaf 30:

2.00 p.m. – Y Parchg John Gwilym Jones

Awst

Dim oedfa trwy’r mis

 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf:

I’w drefnu

yn Capel Coch

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun bob yn ail nos Fercher.

Mae croeso cynnes i bawb.

Daeth y Dosbarth Beiblaidd i ben dros yr haf ddechrau mis Mehefin.

Bydd yn ail ddechrau am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 9, 2016.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: