Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na’r un cyfarfod arall yng nghapeli’r Ofalaeth tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Ebrill 5 – Sul y Blodau:

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na chyfarfod arall tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Ebrill 5 – Sul y Blodau:

11.45 a.m. – Ysgol Sul trwy gyfrwng Zoom

Bydd neges ebost yn cael ei hanfon at y rhieni i’w gwahodd i ‘ddod’ i’r Ysgol Sul.  Bydd yna linc i’r ‘cyfarfod’ yn yr ebost.

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na chyfarfod arall tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Ebrill 5 – Sul y Blodau:

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na chyfarfod arall tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Ebrill 5 – Sul y Blodau:

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na chyfarfod arall tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf 

 

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: