Cyhoeddiadau

Cefnywaun ac Ebeneser 

Oedfaon yn Nhý Elidir

Dydd, Mehefin 11:

5.00 p.m. – Y Parchg Huw Pritchard 

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd, Mehefin 11:

10.00 a.m. Y Gweinidog

11.15 a.m. – Ysgol Sul

 

Carmel, Llanllechid

Dydd, Mehefin 11:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. Y Parchg Alan Spencer

 

Bethlehem, Talybont

Dydd, Mehefin 11:

2.00 p.m. – Y Gweinidog 

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan