Cyhoeddiadau

Cefnywaun ac Ebeneser 

Oedfaon yn Nhý Elidir

Dydd Sul, 2 Hydref:

3.30 p.m. – Y Gweinidog

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, 2 Hydref:

10.00 a.m. – Y Gweinidog

11.15 a.m. – Ysgol Sul

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, 2 Hydref:

10.30 a.m. -Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Gweinidog  

Dydd Llun, 3 Hydref

Trip y Clwb Gwau i’r Rhyl

Nos Wener, 7 Hydref:

6.30 p.m. – Clwb Dwylo Prysur

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, 2 Hydref:

2.00 p.m. – Y Parchg Eric Jones

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan