Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Ionawr 20, 2019:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Nos Fawrth, Ionawr 15:

7.00 p.m. – Y Gymdeithas Undebol yng nghwmni Mr Rolant Wynne, Llanrug

Dydd Sul, Ionawr 20, 2019:

10.00 a.m. – Mr Richard Lloyd Jones

11.15 a.m. – Ysgol Sul

 

Carmel, Llanllechid

Nos Wener, Ionawr 18:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Ionawr 20, 2019:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Dr Sion Aled Owen

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Ionawr 13, 2019:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Parchg John Lewis Jones

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfodydd nesaf: 

Nos Wener, Ionawr 25 am 7.00 o’r gloch

a

Nos Wener, Rhagfyr 14: Trip Nadolig i’r Bowlio 10 yn Y Ffôr

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: