Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Cynllun Efe

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Mawrth 31:

5.00 p.m. – Y Parchg Dafydd Coetmor Williams

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Mawrth 31:

10.00 a.m. – Mr Dafydd Iwan

11.15 a.m. – Ysgol Sul

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Mawrth 25: 

2.30 p.m. – Te Bach (Yr elw at Gronfa Morgan Hughes, Tregarth)

Nos Wener, Mawrth 29:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Mawrth 31:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

 5.00 p.m. – Y Parchg Gwynfor Williams

Bethlehem, Talybont

Nos Fercher, Mawrth 27:

6.30 p.m. – Noson Goffi i godi arian at Apel Madagascar Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Dydd Sul, Mawrth 31:

10.00 a.m. – Ysgol Sul 

2.00 p.m. – Y Parchg Dafydd Lloyd Hughes

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfodydd nesaf: 

Nos Wener, Ebrill 5 am 7.00 o’r gloch

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: