Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Cynllun Efe

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Eldir)

Dydd Sul, Tachwedd 17:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Mawrth, Tachwedd 12:

10.45 a.m. – 12.00 p.m. – Bore Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel

7.00 p.m. – Cymdeithas Undebol Capel Coch yng nghwmni Robat Arwyn, Rhuthun

Dydd Sul, Tachwedd 17:

10.00 a.m. – Mr Robert Morris, Penygroes

11.15 a.m. – Ysgol Sul

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Tachwedd 11:

2.00 p.m. – Clwb Gwau

Nos Wener, Tachwedd 15:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Tachwedd 17:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Oedfa

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, Tachwedd 14:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, Tachwedd 17:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Parchg Ddr Geraint Tudur, Bangor

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf – nos Wener, Tachwedd 22 am 7.00 o’r gloch  

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: