Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Croeso i chi ymuno â ni yn ein haddoliad.  

Dydd Sul, Mehefin 20: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog (wedi ei recordio yn y Capel yn y bore). 

     Oedfa ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’ erbyn gyda’r nos.

     Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog.

     I ymuno â’r oedfa, ffoniwch 0333 0164 757

     Pan ofynnir am y ‘Conference Room Number’, deialwch 54265432 a phwyso’r botwm #

     Pan ofynnir am y ‘PIN’  deialwch 1210 a phwyso’r botwm #

     Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif.

3.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth (o gapel Carmel, Llanllechid) trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.

     Anfonwch neges e-bost at  john.cilfynydd@btinternet.com

     i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r oedfa.  

 

Cynllun Efe

Dydd Sul, Mehefin 20: 

11.15 a.m. – Ysgol Sul Zoom am 11.15 o’r gloch.

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Elidir)

Dydd Sul, Mehefin 20: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog (wedi ei recordio yn y Capel yn y bore). 

     Oedfa ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’ erbyn gyda’r nos.

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

3.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth (o gapel Carmel, Llanllechid) trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.

     Anfonwch neges e-bost at  john.cilfynydd@btinternet.com

     i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r oedfa.

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Mehefin 20: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog (wedi ei recordio yn y Capel yn y bore). 

     Oedfa ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’ erbyn gyda’r nos.

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog.

    Gweler uchod, dan ‘Yr Ofalaeth’.

11.15 a.m. – Ysgol Sul Zoom Ardal Efe yng ngofal Susan Williams. 

     Anfonwch neges e-bost at john.cilfynydd@btinternet.com

     i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r Ysgol Sul.

3.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth (o gapel Carmel, Llanllechid) trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.

     Anfonwch neges e-bost at  john.cilfynydd@btinternet.com

     i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r oedfa.

 

 Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Mehefin 20: 

ar y We dan arweiniad y Gweinidog (wedi ei recordio yn y Capel yn y bore). 

     Oedfa ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’ erbyn gyda’r nos.

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

5.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  

     Anfonwch neges e-bost at  john.cilfynydd@btinternet.com 

     i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r oedfa.

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Mehefin 20:  

Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog (wedi ei recordio yn y Capel yn y bore). 

     Oedfa ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’ erbyn gyda’r nos.

10.00 a.m. – Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.  Gweler uchod.

3.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth (o gapel Carmel, Llanllechid) trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.

    Anfonwch neges e-bost at  john.cilfynydd@btinternet.com

    i gael y ddolen a’r cod i ymuno â’r oedfa.

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan