Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Croeso i chi ymuno â ni yn ein haddoliad.  

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

5.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom o gapel Carmel yng ngofal y Gweinidog.  

 

Cynllun Efe

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

5.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom o gapel Carmel yng ngofal y Gweinidog.  

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

5.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom o gapel Carmel yng ngofal y Gweinidog.  

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

5.00 p.m. – Oedfa yn y Cpael (a thrwy gyfrwng Zoom) yng ngofal y Gweinidog.  

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Rhagfyr 5:

Oedfa ar y We ar sianel YouTube ‘Capel Tanycoed’ yng nogfal y Gweinidog. 

Bydd yr oedfa i’w gweld erbyn 9.00 y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld ar sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  

2.00 p.m. – Oedfa yn y Capel yng ngofal y Parchg Gwenda Richards.    

5.00 p.m. – Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom o gapel Carmel yng ngofal y Gweinidog.  

 

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan