Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Tachwedd 18:

5.00 p.m. – Y Gweinidog

Capel Coch a Nant Padarn

Publication2 (5)

Dydd Mawrth, Tachwedd 23:

10.45 a.m. – 12.00 p.m. – Bore Coffi

Dydd Sul, Tachwedd 18:

10.00 a.m. – Mr Dafydd Iwan

11.15 a.m. – Ysgol Sul

Dydd Mawrth, Tachwedd 27:

2.00 p.m. – Ffair Nadolig

Rehoboth

Dydd Sul, Tachwedd 18:

2.00 p.m. – Dim Oedfa

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Tachwedd 12:

2.00 p.m. – Dosbarth Gwau

Nos Wener, Tachwedd 16:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Dydd Sul, Tachwedd 18:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Mr Dafydd Iwan

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, Tachwedd 15:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, Tachwedd 18:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Parchg R O Jones, Gaerwen 

Nos Fercher, Tachwedd 28:

7.00 p.m. – Ffair Nadolig

 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf: 

Nos Wener, Tachwedd 9 am 7.00 o’r gloch

yn Capel Coch, gyda chriw Coleg y Bala 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

Advertisements

Mae sylwadau ar gau.

%d bloggers like this: