Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

 

Cynllun Efe

Nos Iau, Hydref 18, 2018: Cyfarfod Comisiynu Susan Williams yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe ar y cyd â Chapel Caersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru yng Nghanolfan y Capel, Caeathro, am 7.00 o’r gloch.  Hwn fydd Cyfarfod Blynyddol Cynllun Efe hefyd.

Cefnywaun ac Ebeneser

Dydd Sul, Medi 23:

3.30 p.m. – Y Parchg Cledwyn Williams, Bangor

Nos Lun, Medi 24:

7.00 p.m. – Y Gymdeithas Undeol yn ail ddechrau yn Nhy Elidir

Capel Coch a Nant Padarn

Publication2 (5)

Dydd Sul, Medi 23:

10.30 a.m. – Oedfa Deulu yng ngofal y Gweinidog a Susan Williams

Dydd Gwener, Medi 28:

Bore Coffi Macmillan yn Capel Coch rhwng 10.30 a 2.00 o’r gloch

Rehoboth

Dydd Sul, Medi 23:

2.00 p.m. – Dim Oedfa

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, Medi 17:

2.00 p.m. – Dosbarth Gwau

Nos Wener, Medi 21:

6.30 p.m. – Dwylo Prysur

Sul, Medi 23:

10.30 a.m. – Ysgol Sul

5.00 p.m. – Y Gweinidog

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Medi 23:

10.00 a.m. – Ysgol Sul

2.00 p.m. – Y Gweinidog 

 

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf: 

Nos Wener, Medi 14 am 7.00 o’r gloch

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: