Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Dydd Sul, Awst 2: 

Bydd oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

Ni fydd oedfa nac Ysgol Sul na’r un cyfarfod arall yng nghapeli’r Ofalaeth tra bydd yr argyfwng Coronafeirws yn para.  Gofidiwn am hyn, ond byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Elidir)

Dydd Sul, Awst 2: 

Bydd oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Awst 2: 

Bydd oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

11.45 a.m. – Dim Ysgol Sul tan fis Medi. 

Diolch yn fawr i Susan am gynnal yr Ysgol Sul dros Zoom ers mis Ebrill.       

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Sul, Awst 2: 

Bydd oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Sul, Awst 2: 

Bydd oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

CIC

Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch bob yn ail nos Wener, ar gyfer plant blwyddyn 6 a ieuenctid blynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd. 

Cyfarfod nesaf ym mis Medi 2020

 

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: