Cyhoeddiadau

Cefnywaun ac Ebeneser 

Oedfaon yn Nhý Elidir

Dydd Sul, 29 Ionawr:

3.30 p.m. – Y Parchg Eric Jones

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, 29 Ionawr:

10.00 a.m. Oedfa 

 

Carmel, Llanllechid

Dydd Llun, 23, Ionawr:

2.00 p.m. – Dosbarth Gwau

Dydd Sul, 29 Ionawr:

10.30 a.m. -Ysgol Sul

5.00 p.m. Oedfa yng ngofal athrawon yr Ysgol Sul

 

Bethlehem, Talybont

Dydd Iau, 26 Ionawr:

2.15 p.m. – Bwrlwm

Dydd Sul, 29 Ionawr:

2.00 p.m. – Y Parchg Ronald Williams

 

CIC

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan