Cyhoeddiadau

Yr Ofalaeth

Dydd Sul, Hydref 25: 

Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon: 

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  Cafwyd yr oedfa ghyntaf y Sul diwethaf, a diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni.

Er nad oes oedfa ym mhob un o gapeli’r Ofalaeth ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i weinidogaethu i’n gilydd dros yr wythnosau anodd nesaf hyn.

 

Cynllun Efe

 

Cefnywaun ac Ebeneser

(yn Nhy Elidir)

Dydd Sul, Hydref 25: 

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan ofal y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  Cafwyd yr oedfa ghyntaf y Sul diwethaf, a diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni.

Cofiwch hefyd am yr Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y ddolen hon:

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

Capel Coch (a Rehoboth a Nant Padarn)

Publication2 (5)

Dydd Sul, Hydref 25: 

NI FYDD oedfa yn y Capel ar Hydref 25 na Tachwedd 8 oherwydd y Cyfnod Clo byr a gyhoeddwyd ddydd Llun, Hydref 19.

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  Cafwyd yr oedfa ghyntaf y Sul diwethaf, a diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni.

Cofiwch hefyd am yr Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

Bydd yr Ysgol Sul yn ymuno â Llan Llanast gyda Chapel Caersalem, Caernarfon rhwng 3.00 a 4.00 o’r gloch.

 

Carmel, Llanllechid

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  Cafwyd yr oedfa ghyntaf y Sul diwethaf, a diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni.

Cofiwch hefyd am yr Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

 

Bethlehem, Talybont

5.00 p.m. – Oedfa i’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom dan arweiniad y Gweinidog.  Anfonwch neges at y Gweinidog – john.cilfynydd@btinternet.com – er mwyn cael y ddolen a’r cod i ymuno a’r oedfa hon.  Cafwyd yr oedfa ghyntaf y Sul diwethaf, a diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni.

Cofiwch hefyd am yr Oedfa ar y We dan arweiniad y Gweinidog.  Chwiliwch am sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 o’r gloch y bore.

Mae pregethau’r Suliau diwethaf i’w gweld yno hefyd.  Defnyddiwch y linc hwn: .

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw

Dydd Sul, Tachwedd 8: 

NI FYDD oedfa yn y Capel ddydd Sul, Tachwedd 8 fel y bwriadwyd, oherwydd y Cyfnod Clo byr a gyhoeddwyd ddydd Llun, Hydref 19.

 

CIC

Bydd Noson CIC ar Zoom nos Wener nesaf, Tachwedd 13 am 8.00 o’r gloch.  Cawsom hwyl yn y cyfarfodydd hyn cyn yr haf ac edrychwn ymlaen at weld y criw eto.    

 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth

Manylion i ddilyn yn fuan