Ebeneser

Eglwys Annibynnol

Ebeneser, Deiniolen 

Côd Post: LL55 3HR

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Oedfaon y Sul yn Nhŷ Elidir ar Stryd Fawr Deiniolen (ar y cyd ag eglwys Cefnywaun)

Oedfaon arferol: 

Oedfa am 3.30 neu 5.00 o’r gloch bob Sul.

Gweler y manylion llawn dan ‘Cyhoeddiadau’ ar y wefan hon.

https://wordpress.com/page/gronyn.wordpress.com/10

Yr Ysgol Sul: Nid oes Ysgol Sul ar hyn o bryd

Cyfarfodydd eraill:

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau