Rehoboth

Rehoboth, Nant Peris

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

Uno dwy eglwys

Ddiwedd 2018 ymunodd eglwys Rehoboth ag eglwys Capel Coch, Llanberis ac mae’r oedfaon yn cael eu cynnal yn Capel Coch.  Penderfyniad aelodau Rehoboth oedd hwn, ac er y gofid o weld capel yn cau mae’r eglwys yn parhau fel rhan o’r eglwys unedig newydd yn Capel Coch.  Gweddiwn am fendith Duw arnom wrth i ni barhau i’w addoli a’i wasanaethu.

Mae adeiladau Rehoboth wedi eu gwerthu erbyn hyn.