Rehoboth

6877580102_fe3b47517d_b

Rehoboth, Nant Peris

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Uno dwy eglwys

Ddiwedd 2018 ymunodd eglwys Rehoboth ag eglwys Capel Coch, Llanberis ac mae’r oedfaon yn cael eu cynnal yn Capel Coch.  Penderfyniad aelodau Rehoboth oedd hwn, ac er y gofid o weld capel yn cau mae’r eglwys yn parhau fel rhan o’r eglwys unedig newydd yn Capel Coch.  Gweddiwn am fendith Duw arnom wrth i ni barhau i’w addoli a’i wasanaethu.

Bwriedir gwerthu adeiladau Rehoboth wedi sicrhau caniatad angenrheidiol i wneud hynny.