Pasg Dedwydd

Ymhlith y cardiau cyfarch yn nrôr y ddesg mae cerdyn pen-blwydd i ferch 8 oed. Mae yno ers blynyddoedd, a’r flwyddyn nesaf, os byw ac iach, mi gaf o’r diwedd ei ddefnyddio (os na fyddaf wedi anghofio amdano ac wedi prynu cerdyn arall). Mae yno hefyd gardiau pen-blwydd eraill a chardiau Nadolig, a chardiau llongyfarch am briodas a geni babi a phasio arholiad ac ati. Mae’r ddau neu dri cherdyn Pasg sydd yn y drôr efo nhw’n debygol o fod dal yno’r wythnos nesaf am nad ydw i’n anfon cardiau Pasg. A dweud y gwir, anaml os o gwbl y bydda i hyd yn oed yn dymuno ‘Pasg Dedwydd’ neu ‘Basg Hapus’ i neb, er mor braf yw derbyn cerdyn neu glywed ffrindiau a theulu’n cyfarch ei gilydd felly.

Gan mor anodd yw newid arfer oes, dowch i mi yma o leiaf ddymuno i chi fendithion yr Ŵyl. Ond be’ fydd ‘Pasg Hapus’ eleni? Mae’r Pasg yn llawer llai materol a masnachol na’r Nadolig wrth gwrs, ond mae gwyliau ysgol, ac wyau siocled a hetiau lliwgar a chig oen a byns y Grog yn draddodiadol yn rhan o’r arlwy. Nid bod neb ohonom yn meddwl am eiliad mai dyna sy’n rhoi i’r Ŵyl ei harwyddocâd na’i gwerth. Gwyddom yn iawn mai’r hyn sydd wrth wraidd y Pasg yw’r stori am groes a bedd gwag Iesu Grist.

‘Pasg Dedwydd’ yn un peth fydd gweld nad ffuglen na chwedl ond stori wir yw stori’r Pasg. Nid dychmygol mohoni ond dogfennol. Cofnodi digwyddiadau go iawn a wna awduron yr efengylau, nid cyflwyno darluniau. Daw gwir ddedwyddwch o’r hyn a wnaeth Iesu Grist ar groes Calfaria yn hytrach nag o unrhyw symbolaeth y medr neb ei weld yn yr hanes.

‘Pasg dedwydd’ fydd sylweddoli bod a wnelo’r digwyddiadau a gaiff ein sylw ar yr Ŵyl â ni ein hunain. Trosom ni – er ein mwyn ni – yn ein lle ni yr aeth Iesu i’r groes. Er bod deall hynny’n gwneud i ni gywilyddio, y mae hefyd yn ein rhyfeddu am fod ei ddioddefaint a’i farwolaeth yn dangos cariad Duw tuag atom. Gymaint oedd ei gariad fel ei fod yn barod i roi ei Fab am mai trwy farwolaeth ddirprwyol ei Fab yn unig y gallai rhai gwael fel ni fod yn dderbyniol iddo.

A ‘Phasg dedwydd’ fydd sylweddoli’r hyn a ddigwyddodd ar fore Sul y Pasg a’r hyn a ddethlir gan Gristnogion ein byd heddiw. Yn y ffaith fod Iesu Grist wedi dod o’r bedd yn fyw y mae ein dedwyddwch. Oherwydd yn union fel ei groeshoeliad, digwyddiad go iawn oedd ei atgyfodiad. Nid symbol oedd y bedd gwag; nid awgrym fod y da yn trechu’r drwg neu fod bywyd rywsut yn para. Daeth Iesu, a fu farw ac a gladdwyd, yn ôl yn fyw go iawn a choncro marwolaeth. Dedwyddwch y Pasg yw’r sicrwydd fod marwolaeth wedi ei drechu a bod pawb ohonom sy’n ymddiried yn Iesu Grist a’i waith achubol yn ddiogel am byth gyda Duw. Nid oes gan farwolaeth afael ar bobl Crist, sef pobl y Pasg.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s