Y trysor pennaf oll

Mae’r deg enw ar restr a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf yn ddieithr i mi. Nid syndod hynny gan fod eu bydoedd hwy a minnau mor wahanol i’w gilydd. A bod yn onest, chlywais i ddim am saith o’r deg, yn cynnwys yr un ar frig y rhestr. Arwydd o’m hanwybodaeth yw hynny: o bosib eich bod chi’n fwy cyfarwydd ag enwau fel Warren Buffett, Larry Page a Gautam Adani,. Doedden nhw’n sicr yn golygu dim i mi. Ond os dywedaf mai tri o’r enwau eraill ar y rhestr oedd Jeff Bezos, Bill Gates ac Elon Musk, mae’n debyg y byddwch yn gwybod mai rhestr o bobl gyfoethocaf y byd oedd hi. Ar ben y rhestr mae Bernard Arnault. Ac er na chlywais amdano, mi glywais am rai o’r cwmnïau y mae’n berchen arnyn nhw: cwmnïau fel Christian Dior, Givenchy, Dom Perignon, Louis Vuitton  a Tiffany & Co. Ia, byd gwahanol iawn i’m byd bach i. Pwy all ddychmygu faint yn union yw 172.9 biliwn o ddoleri na beth ellid ei brynu â’r fath arian? Dyna yn ôl y rhestr yw ffortiwn Monsieur Arnault.

Ydi, mae’r bobl hyn yn ddieithr i mi, a minnau’n gwybod y nesaf peth i ddim hyd yn oed am y rhai y clywais amdanynt. Wn i ddim beth yw agwedd y cyfoethogion hyn at eu harian. Yn ôl a ddarllenais beth bynnag, nid yw cael ei gydnabod y person cyfoethocaf yn y byd o bwys mawr i Bernard Arnault. Wn i ddim chwaith pa ddefnydd y mae o na’r un o’r naw arall yn ei wneud â’u harian, ond o gofio’r holl angen sydd yn y byd a’r holl gymorth y medr arian ei sicrhau, byddai’n braf meddwl bod cyfran sylweddol ohono’n cael ei ddefnyddio i ddibenion da. Fedrwn ni ond gobeithio.

Os nad wyf yn camgymryd yn arw, wêl neb ohonom ni unrhyw beth a ddaw’n agos at ffortiwn y bobl hyn. Waeth i ni heb â breuddwydio am y fath gyfoeth. Ac eto, rwy’n gwbl sicr nad camgymryd ydw i wrth ddweud fod gan bob Cristion yn yr Arglwydd Iesu Grist gyfoeth llawer mwy na holl arian ac aur y bobl hyn. Mae hynny’n swnio’n ystrydebol iawn wrth gwrs. Ond y mae hefyd yn gwbl wir! Y mae Iesu Grist yn fwy o drysor na dim y medr arian ei brynu. Y mae’r hyn a wnaeth trosom a’r hyn a sicrhaodd i ni trwy ei fywyd a’i farwolaeth yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth y medrwn roi ein llaw arno yn y byd hwn. Nid oes drysor mwy na’r maddeuant a’r cymod a’r bywyd y mae’r Iesu wedi eu darparu ar ein cyfer. Ydi, mae’n rhwydd bod yn ystrydebol; ond nid ystrydeb yw dweud mai Iesu Grist yw’r trysor pennaf. Ond tybed ydach chi a minnau wir yn credu hyn ar drothwy’r Nadolig? Ydan ni’n credu nad oes gyfoeth mwy na baban Mair? Ydan ni’n credu mai trwyddo ac ynddo ef y cawn afael ar y cyfoeth na all neb na dim fyth ei gymryd oddi arnom?

Wrth ddweud hyn, nid wyf am eiliad yn awgrymu nad oes werth i arian. Wrth gwrs bod gwerth iddo. Wrth gwrs nad oes rinwedd mewn bod yn dlawd ac heb ddim. Ac wrth gwrs bod cyfle i ninnau, fel i gyfoethogion byd, ddefnyddio arian ac eiddo i ddibenion da. Wedi dweud hyn, rhaid cydnabod nad oes barhad i gyfoeth daearol. Ond mae’r cyfoeth sydd yn yr Iesu’n para’n fwy na phob trysor arall, am y rheswm syml y bydd yn para am byth.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Rhagfyr 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s