Pris a gwerth

Yng nghanol yr holl sôn a’r pryder cynyddol ynghylch costau byw, un o’r meysydd nad yw arian yn brin ynddo yw Uwch Gynghrair Bêl Droed Lloegr. Ac wedi i bethau dawelu gyda Chwpan y Byd, buan iawn y bydd perchnogion y clybiau yn gwario arian mawr am chwaraewyr pan gân nhw ail ddechrau gwneud hynny ym mis Ionawr. Ac wedi i ambell un chwarae’n dda dros ei wlad yng Nghwpan y Byd, bydd rhaid i ba glwb bynnag sydd am eu prynu talu miliynau o bunnoedd yn fwy na phe bydden nhw wedi eu prynu yn ystod yr haf. Mae gôl neu dacl yng Nghwpan y Byd wedi codi’r pris yn arw, a bydd mwy nag un clwb yn difaru nad aethon nhw i siopa’n gynharach.

Cyn diwedd Ionawr, felly, mi glywn ni lawer am werth gwahanol chwaraewyr. Rheitiach fyddai sôn am eu pris. Wedi’r cwbl, mae byd o wahaniaeth rhwng ‘gwerth’ a ‘phris’. Ydi, mae’r clybiau’n talu miliynau o bunnoedd am chwaraewyr, a hyd yn oed iddyn nhw! Y gwir ydi mai’r pris ydi pa faint bynnag y maen nhw’n barod i’w dalu. Ond o feddwl beth arall y gellid ei brynu â’r symiau enfawr hyn mae’n amlwg nad oes yr un chwaraewr werth y fath arian. 

Os gall y clybiau pêl droed mwyaf  anwybyddu’r gwahaniaeth hwn rhwng gwerth a phris, nid felly’r mwyafrif  ohonom. Heb syniad o werth pethau, rydym mewn peryg o dalu pris gwirion. Mae hynny’n bwysicach fyth heddiw pan fo arian yn brin i’r rhelyw o bobl. Dim ond ffŵl fyddai’n talu cannoedd o bunnoedd am rywbeth sydd werth ceiniogau’n unig.

Heb os, mae adnabod yr hyn sydd o werth yn un o gyfrinachau mawr bywyd. I lawer, nid oes unrhyw werth i Feibl nac Efengyl nac eglwys, nac i Grist ei hun. Ond i’r Cristion, dyma’r pethau – a dyma’r person – mwyaf gwerthfawr sydd, a thystiolaeth pob Cristion yw tystiolaeth Pantycelyn:

 ‘popeth gwerthfawr a drysorwyd
  yn fy Mhrynwr mawr ynghyd’

Gwêl y Cristion werth yn yr hyn y mae pawb arall yn ddibris ohono: y newydd da am Iesu Grist a’r gwaith a gyflawnodd ar groes Calfaria. Trwy ei farwolaeth yr aeth Iesu i’r afael â phroblem fwyaf y byd ym mhob oes: gwrthryfel pobl yn erbyn Duw. Trwy gymryd ein pechod arno’i hun, mae wedi delio’n llawn â’r broblem ac wedi dileu’r elyniaeth yn achos pawb sy’n ymddiried ynddo. A thrwyddo cawn berthynas iawn â Duw, a maddeuant a llawenydd bywyd newydd.

Mor werthfawr y cyfan; ac o gariad at Grist ac yng ngwres ei ffydd mae’r Cristion yn gwybod y byddai’n werth rhoi popeth er mwyn ei gael. Mae’n ei nabod ei hun yn ddigon da fodd bynnag i gydnabod na fedrai fyth wneud hynny. Ond y llawenydd    mwyaf yw’r sylweddoliad bod y peth mwyaf gwerthfawr i’w gael yn rhad, ac nad ei haeddu ond ei dderbyn a wnawn trwy ffydd yn Iesu Grist.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s