21 oed

Gan nad oes disgwyl i neb arall gofio, mae Gronyn am ddymuno Penblwydd Hapus iddo’i hun.

Ar Sul cyntaf Medi 2001 y cychwynnwyd ei gyhoeddi’n wythnosol (er iddo gael ei gyhoeddi’n achlysurol cyn hynny).

Dros y dyddiau nesaf, rydym yn siŵr o glywed llawer am y mis arbennig hwnnw gan mai ar Fedi 11 y flwyddyn honno y chwalwyd Dau Dŵr Canolfan Fasnach y Byd yn Efrog Newydd.  Oes, mae 21 o flynyddoedd ers y digwyddiad erchyll hwnnw.  Ac nid syndod o gwbl mai am y gyflafan honno y soniwyd yn Gronyn ar y Sul yn dilyn y digwyddiad. Dros y 21 mlynedd diwethaf cyfeiriodd y negeseuon ar dudalen flaen Gronyn at bob math o ddigwyddiadau a phynciau, ond mae testun y dudalen flaen heddiw’n ein hatgoffa eto o’r dioddefaint mawr sydd yn ein byd wrth i ni weld y llifogydd dychrynllyd ym Mhacistan. Cawn ein hatgoffa unwaith eto o’r angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu er mwyn estyn cymorth i bobl anghenus ymhell ac agos.

Does wybod a wêl y Gronyn 21 mlwydd oed ben blwydd arall chwaith.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s